Ohjelma

Tältä näytti Kunta Henkilöstö 2017 -tapahtuman ohjelma:

 

PÄIVÄ 1 | KESKIVIIKKO 3.5.2017

Puheenjohtaja: Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö, Kotka

8.30

Tervetuloa! Aamupalaa & tuoreita ajatuksia

9.00

Lähtölaukaus tapahtumapäivään
Puheenjohtajan johdatus päivään

9.10

KEYNOTE SOTE 2019: Käännetään muutos voimavaraksi  

Suomen kunnat ovat suuren muutoksen alla, kun 220 000 työntekijää vaihtavat työnantajaa sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Luonnollinen ajatus muutoksesta on yleensä negatiivinen, mutta miten muutosta kannattaisi hyödyntää ja kääntää positiiviseksi voimavaraksi?

Henkka Hyppönen, luova johtaja

10.00

ROUND TABLE Muutosjohtamisesta parhaat vinkit jakoon 

Esittäydy muille pöytävieraille ja heittäydy tulevaisuuden visioihin!  Muutosjohtaminen pääsee todelliseen muotoonsa, kun organisaatiot menee maakuntauudistuksen yhteydessä uusiksi. Mitkä ovat mielestäsi tulevat haasteet, missä vaiheessa organisaatiossanne asian suhteen ollaan, ja mihin suuntaan olette menossa?

10.30

Kahvia & merkittäviä kohtaamisia

10.55

Tuunattu työ, taattu työkyky?

Organisaatiot maksavat sairauspoissaoloista miljardikustannuksia, vaikka vaihtoehtona olisi ”tuunattu työ”. Työelämässä korvaavan työn tekeminen yleistyy vaihtoehtona pitkille sairauslomille ja Vantaalla käytäntöä on jo testattu vuonna 2016. Työpäiviä säästyi yli 3200 mikä vastaa 2% sairauspoissaolopäivistä. Takaako tuunattu työ työkykyä, ja miten sitä parhaiten johdetaan? 

Manna Torvinen, kehittämispäällikkö, Vantaa 

11.25

Innovatiivisella työhyvinvointijohtamisella vetovoimaa kuntaan

Hämeenlinna on Suomen kuntien pioneereja onnistuneessa työhyvinvointijohtamisessa. Kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen vaatii aktiivista tukea, joka vähentää sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä, käyttäen eri tukimuotojatehokkaasti hyväksi. Selkeä kehitysstrategia on pitänyt sisällään fiiliksen mittaamista, dokumentoinnin kehittämistä ja joustavaa perheen ja työelämän yhdistämistä, mutta myös joustavampaa sairauspoissaoloa. Hämeenlinna ottaa ensimmäisenä kuntana käytäntöön 9 päivän sairauspoissaolon esimiehen päätöksellä. Miten hyvinvointijohtamisen kulttuuri syntyy?

Anne Iijalainen, henkilöstöjohtaja, Hämeenlinna 

11.55

Makuelämyksiä à la Finlandia-talo

12.55

CASE Lohja uudistaa koko paketin – Kuntax Henkilöstö auttaa palkkahallintoa tavoitteissa!

Vesa Jäppinen, päällikkö, KuntaPro

13.25

Digitalization of HR processes

 • How can the digital revolution affect us in our work?
 • How will digitalization affect your Organization and how will it improve your HR processes?
 • The next paradigm shift is here – From user interface to artificial intelligence

Birgitta Törner, Solution Design Architect, Unit4 Sweden

13.55

WORKSHOP Uudenlaiset työympäristöt johtamisen välineenä

Osallistavassa työpajassa käsitellään uudenlaisten työ-, oppimis- ja hoivaympäristöjen merkitystä kunnissa tapahtuvien muutosten ja niiden johtamisen tukena. Martelan työympäristöasiantuntijat esittelevät erilaisia tilaratkaisuja, joilla voidaan tukea uusia toimintatapoja, hyvinvointia ja tehokkuutta sekä vähentää tilakustannuksia. Lisäksi työympäristöasiantuntijat fasilitoivat työympäristön muutosprosessiin liittyvän ajatuspelin, josta saa konkreettisia eväitä muutosten käsittelyyn myös omassa organisaatiossa.

Eeva Terävä, työympäristöasiantuntija, Martela

14.55

Pikkupurtavaa & energiabuustia

15.20

Digitalisaatio: Strategisen henkilöstöjohtamisen uusi ulottuvuus

Strateginen henkilöstöjohtaminen on siirtymässä seuraavalle tasolle, kun työntekijöistä kerätty data paljastaa kehityskohteet. Analytiikka on ottamassa suuria harppauksia ihmisten johtamiseen liittyvissä funktioissa, kun menetelmät siirtävät fokuksen menneisyyden analysoinnista tulevan ennustamiseen.

Anu Kalliosaari, henkilöstöjohtaja, Porvoo

15.55

KEYNOTE Järkytä avoimuudella – Silmiä avaavia ja vähän kiusallisiakin näkökulmia työelämään ja johtamiseen

Rohkean henkilöstöjohtamisen ja avoimen yrityskulttuurin sanansaattaja, Aki Ahlroth pistää kirjassaan työelämän tabut halki, poikki ja pinoon. Järkyttävän avoimesti hän ruotii työelämään pesiytyneitä ”itsestäänselvyyksiä”, joita ei kuitenkaan noudateta. Nyt puhutaan suut puhtaiksi ja kantavat teemat ovat rohkeus, intohimo, läpinäkyvyys ja uteliaisuus.

Aki Ahlroth, yrittäjä, päätoimittaja, kirjailija

16.35

Päivän tärkeimmät & puheenjohtajan yhteenveto

 

PÄIVÄ 2 | TORSTAI 4.5.2017

Puheenjohtaja: Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö, Kotka

8.30

Tervetuloa! Aamupalaa & tuoreita ajatuksia

9.00

Näkökulmia uuteen päivään!
Puheenjohtajan johdatus

9.10

Työntekijät kuntabrändin suurlähettiläinä

 • Miten johtajia tulisi valmentaa työnantajabrändin rakentamiseen?
 • Miten työntekijöiden kokemuksilla, arvoilla ja työkulttuurilla saadaan vahvistettua oman organisaation brändiä?

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, Mikkeli

10.00

Sosiaalisesta mediasta kunnan rekrytointialusta

 • Miten somessa luodaan myönteistä ja innostavaa mielikuvaa organisaatiosta, työtehtävistä sekä palveluista asiakkaille?
 • Työnantajabrändin rakentaminen somessa – 5 tärkeintä tekoa

Kati Koskinen, henkilöstöjohtaja, Verohallinto

10.45

Kahvia & merkittäviä kohtaamisia

11.10

Uudistettu palveluorganisaatio tukemaan uusia työskentelytapoja

 • Kuinka uudistetut työskentelytilat, toimintatavat ja prosessit mahdollistavat uusia tapoja työskennellä?
 • Uusistettu urajärjestelmä tukemaan jokaisen yksilön kehittymistä ja urapolkua
 • Uudet tukipalvelut tukemaan asiakaskokemusta, miten?

Tiia Tuomi, henkilöstöjohtaja, Aalto-yliopisto 

11.50

Makuelämyksiä à la Finlandia-talo

12.50

PÄÄTTÄJÄRAATI Tulevaisuuden trendinä etäresurssointi?  

 • Miten kunnat soten jälkeen pärjäävät omilla resursseillaan?  
 • Naapurikunnalla on mutta minulla ei ole – Voisimmeko tehdä yhteistyötä? 
 • Miten voisimme jakaa resurssimme tulevaisuudessa paremmin?

Raadin puheenjohtaja: Sanna Kaisa Kuuselo, asiantuntija, Abilita 

Raadissa: Olli Niemi, hallintojohtaja, Pirkkala
Terttu Pakarinen
, kehittämispäällikkö, KT Kuntatyönantajat

13.30

Vastuullisuus puheeksi – Resurssiajattelusta voimavaralähtöiseen henkilöstöjohtamiseen

Kuntien sosiaalinen vastuullisuus korostuu niille yhteiskunnallisesti asetetuissa tavoitteissa samaan aikaan, kun talouden realiteetit haastavat mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen. Resurssikeskeinen ajattelutapa on vahvistunut julkisorganisaatioissa, joissa kiihtyvällä vauhdilla pohditaan keinoja saavuttaa ”vähemmällä enemmän”. Palvelevatko kuntien henkilöstöjohtamisen käytännöt niiden hyvinvointi- ja elinvoimatavoitteiden saavuttamista? Voitaisiinko henkilöstöä lähestyä kuntien johtamisessa objektin sijaan subjektina?

Paula Alatalo, henkilöstöpäällikkö, Kemijärvi, väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto

14.10

Pikkupurtavaa & energiabuustia

14.35

Tarinallisuus, tavoitteellisuus ja luottamus – Näistä on hyvä henkilöstöjohtaminen tehty!

Mitä yhteisen tarinan synnyttäminen voisi antaa kaupungin johtamiselle? Voiko tarina toimia kokonaisvaltaisena osallisuuden ja luottamuksen kokemuksen vahvistajana? Espoo-tarina luotiin 2013 yhteisellä, laajasti osallistavalla prosessilla. Tarinaa on siitä lähtien käytetty tavoitteiden asettamisen ja johtamisen kehikkona. Miten tarinan vaikutus näkyy asiakas- ja henkilöstötuloksissa ja toisaalta tuottavuudessa?

Kimmo Sarekoski, henkilöstöjohtaja, Espoo 

15.10

KEYNOTE Innostus tuo tuottavuutta

Työtyytyväisyyden mittaaminen ei riitä, jos tavoitteena on parantaa organisaation tuottavuutta. Työn imu ja innostus omaa tehtävää ja organisaatiota kohtaan ovat nimittäin vahvempia aikaansaavuuden, hyvinvoinnin ja tuottavuuden lähteitä kuin pelkkä tyytyväisyys. Miten luot olosuhteet, joissa työntekijä ei ole pelkästään tyytyväinen vaan myös energisoituu ja syttyy sitoutumaan työhönsä?

Frank Martela, onnellisuusfilosofi, tutkijatohtori

16.00

Päivän tärkeimmät & puheenjohtajan yhteenveto
Kiitos tapahtumasta, nähdään taas 2018!