Puhujat

Henkka Hyppönen | Puhujat

Henkka Hyppönen

luova johtaja

Henkka Hyppönen

luova johtaja

Hyppönen on intohimoinen kaikkea kohtaan mitä tekee. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat tulevaisuus, yrityskulttuuri, luova työ ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvät teemat. Henkan pitkä tausta yrittäjänä, esimiestehtävissä ja luovissa työtehtävissä antaa erinomaisen näköalan bisneksen eri puoliin. Hänet tunnetaan mm. Kultaisella Venlalla palkitun Hyvät ja huonot uutiset -ohjelman vetäjänä. Ohjelma sai myös Vuoden tiedeviestintä -palkinnon 2015. Hän on kirjoittanut lukuisia arvostettuja kirjoja, joista viimeisin ”Pelon hinta” (Tammi, 2014) on käännetty myös englanniksi ”Why We Fear” (Tammi 2015). Kirja pureutuu pelon eri ilmenemismuotoihin ja osoittaa, miten tunteen tuhoavat muodot voitetaan ja hyödyt otetaan käyttöön. Hänen aikaisempi myös suuren suosion saavuttanut teos ”Nautitaan Raakana” (Tammi, 2011) kertoo konkreettisesti, mitä läsnäolo on ja miten sitä voi syventää. Elämän raakana nauttimisesta on monia, jopa arvaamattomia etuja.

Frank Martela | Puhujat

Frank Martela

onnellisuusfilosofi, tutkijatohtori

Frank Martela

onnellisuusfilosofi, tutkijatohtori

Frank Martela, FT, toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston teologian laitoksella Myötätunnon mullistava voima – tutkimushankkeessa ja valmentajana Filosofian Akatemia Oyssä. Frankin poikkitieteelliset tutkimuskohteet keskittyvät sisäiseen motivaatioon, työn murrokseen, merkitykselliseen elämään ja hyväntekemiseen, joita hän tutkii sekä filosofisesta, psykologisesta kuin myös yritysoiminnan näkökulmasta. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Frank on kirjoittanut laajalle yleisölle esimerkiksi kirjat Draivi – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa (Talentum 2015, yhdessä Karoliina Jarenkon kanssa), Valonöörit – Sisäisen motivaation käsikirja (Gummerus 2015) ja Tahdonvoiman käyttöohje (Tammi 2013).

Aki Ahlroth | Puhujat

Aki Ahlroth

yrittäjä, päätoimittaja, kirjailija

Aki Ahlroth

yrittäjä, päätoimittaja, kirjailija

Anu Kalliosaari | Puhujat

Anu Kalliosaari

henkilöstöjohtaja, Porvoo

Anu Kalliosaari

henkilöstöjohtaja, Porvoo

Anu Kalliosaari toimii Porvoon kaupungin henkilöstöjohtajana. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Hän vastaa kaupungin strategisesta henkilöstöjohtamisesta ja hänen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa kaupungille riittävä, osaava ja motivoitunut henkilöstö tuottamaan kaupunkilaisille hyvinvointia ja palveluita. Henkilöstöjohtajana hän tukee ja sparraa esimiehiä, johtajia ja työntekijöitä kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamisessa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on tällä hetkellä henkilöstötiedolla johtaminen yleisesti ja erityisesti työkyvyn johtaminen arkipäivässä.

Kimmo Sarekoski | Puhujat

Kimmo Sarekoski

henkilöstöjohtaja, Espoo

Kimmo Sarekoski

henkilöstöjohtaja, Espoo

Manna Torvinen | Puhujat

Manna Torvinen

kehittämispäällikkö, Vantaa

Manna Torvinen

kehittämispäällikkö, Vantaa

Kehittämispäällikkö Manna Torvinen vastaa Vantaan kaupungilla työhyvinvoinnin edistämisestä erityisesti työkyvyn ja työsuojelun näkökulmasta. Työhyvinvointia edistetään Vantaalla verkostoissa, joissa kohtaavat verkoston agendan mukaan työsuojeluhenkilöstö, HR, työterveyshuollot ja esimiehet. Manna Torvinen on ollut avainhenkilönä Tuunatun työn toimintamallin luomisessa toimien valmistelutyöryhmän puheenjohtajana ja asian promoottorina eri foorumeilla.

Timo Halonen | Puhujat

Timo Halonen

kaupunginjohtaja, Mikkeli

Timo Halonen

kaupunginjohtaja, Mikkeli

HTT Timo Halonen on työskennellyt kuntien palveluksessa koko työuransa, niistä yli 20 vuotta kaupunginjohtajana. Nykyisessä virassaan Mikkelin kaupunginjohtajana Halonen aloitti elokuussa 2015. Sitä ennen hän johti Kuusamon kaupunkia vuodesta 2003 ja Kiuruveden kaupunkia vuodesta 1995.

Syksyllä 2016 Halonen väitteli kuntamaineen ja aluekehityksen yhteydestä ”Maineella menestykseen – mainetyö kaupunkiseudun kehittämisen välineenä”.

Kati Koskinen | Puhujat

Kati Koskinen

henkilöstöjohtaja, Verohallinto

Kati Koskinen

henkilöstöjohtaja, Verohallinto

Anne Iijalainen | Puhujat

Anne Iijalainen

henkilöstöjohtaja, Hämeenlinna

Anne Iijalainen

henkilöstöjohtaja, Hämeenlinna

Anne Iijalainen on filosofian maisteri, jolla on yli 15 vuoden kokemus HR- työstä erilaisissa julkisissa organisaatioissa. Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöjohtajana hän on toiminut elokuusta 2015 ja ennen sitä hän toimi vastaavissa tehtävissä henkilöstöpäällikkönä Sipoon kunnassa.

Eeva Terävä | Puhujat

Eeva Terävä

työympäristöasiantuntija, Martela

Eeva Terävä

työympäristöasiantuntija, Martela

Eevan työpäivät kuluvat työympäristöjen määrittelyvaiheen ja muutoshankkeiden parissa. Hänen ydinosaamistaan on osallistavat ja käyttäjälähtöiset tiedonkeruumenetelmät ja analyysit, jotka auttavat sisustussuunnittelijoitamme saavuttamaan jokaisen asiakkaan tarpeiden pohjalta räätälöidyt työympäristöratkaisut.

”Se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle, ja siksi meidän on ymmärrettävä millaista työtä suunnittelukohteissamme tehdään. Suuret muutokset vaativat joskus myös hiukan totuttelua työyhteisössä. Tehtäväni on saavuttaa ymmärrys asiakkaan tiloissa tehtävästä työstä ja auttaa heitä viemään uudistukset onnistuneesti maaliin.”

Eeva on koulutukseltaan sisustusarkkitehti, minkä lisäksi hänellä on pitkä tutkimus- ja konsultointitausta. Hän on tutkinut muun muassa monitilatoimistoihin liittyvää muutosjohtamista ja käyttäjäkokemuksia.

Tiia Tuomi | Puhujat

Tiia Tuomi

henkilöstöjohtaja, Aalto Yliopisto

Tiia Tuomi

henkilöstöjohtaja, Aalto Yliopisto

Tommy Larvi | Puhujat

Tommy Larvi

työsuojelupäällikkö, Kotka

Tommy Larvi

työsuojelupäällikkö, Kotka

Tommy Larvi toimii työsuojelupäällikkönä Kotkan kaupungin palveluksessa. Koulutukseltaan hän on VTM (sosiaalipsykologia). Hän on pätevöitynyt työnohjaajaksi ja tuotekehittäjäksi sekä on varttia vaille valmis opettaja. Hän on myös tietokirjailija. Nykyisessä työssään hän toimii työyhteisöjen sekä esimiesten kouluttajana ja työnohjaajana sekä vastaa Kotkan kaupungin työsuojelullisista linjauksista. Keskeisinä työkaluina arjessa ovat vuorovaikutteiset ja ratkaisuihin pyrkivät toimintatavat. Mottoina työssä ja muussa elämässä toimivat ”rasti kerrallaan” ja ”Better done than perfect”

Birgitta Törner | Puhujat

Birgitta Törner

Solution Design Architect, Unit4 Sweden

Birgitta Törner

Solution Design Architect, Unit4 Sweden

Birgitta Törner have a background as a HR partner and have since 1999 worked at Unit4.  During these years she has worked mostly with HR and have had roles as a consultant, product manager and since 2009 as solution architect.

Her mission is to improve processes around HR, since the HR is an important part in the company and must have a simple mind to changes.

Paula Alatalo | Puhujat

Paula Alatalo

henkilöstöpäällikkö, Kemijärvi, väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto

Paula Alatalo

henkilöstöpäällikkö, Kemijärvi, väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto

Paula Alatalo on koulutukseltaan hallintotieteiden (HM) ja kasvatustieteiden maisteri (KM), joka on toiminut noin 15 vuotta erilaisissa julkishallinnon tehtävissä, mm. Sodankylän kunnan hallintojohtajana ja Enontekiön kunnan rehtori-koulutoimenjohtajana. Nykyisessä tehtävässään Kemijärven kaupungin henkilöstöpäällikkönä hän on toiminut vuodesta 2013. Väitöstutkimuksessaan Alatalo tutkii kuntien henkilövastuullisuudelle annettuja merkityksiä ja sitä, millä tavoin henkilöstövastuullisuuden koetaan toteutuneen kuntaorganisaatioissa, joiden toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä henkilöstövaikutuksia sisältäneitä muutoksia. Tutkimukseen on haastateltu kaupunginjohtajia, henkilöstöjohtajia, sosiaali- ja terveysjohtajia, kaupunginvaltuustojen, -hallitusten ja sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajia sekä ammattijärjestöjen pääluottamusmiehiä eri puolilta Suomen.

Henna Hanka | Puhujat

Henna Hanka

tuotepäällikkö, KuntaPro

Henna Hanka

tuotepäällikkö, KuntaPro

Terttu Pakarinen | Puhujat

Terttu Pakarinen

kehittämispäällikkö, KT Kuntatyönantajat 

Terttu Pakarinen

kehittämispäällikkö, KT Kuntatyönantajat 

Terttu Pakarinen toimii kehittämispäällikkönä KT Kuntatyönantajissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu tulevaisuuden henkilöstötyön ja -johtamisen kehittäminen niin, että kuntaorganisaatioilla on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Hänen väitöskirjansa käsitteli tuloksellista henkilöstöjohtamista organisaatiomuutoksissa. Henkilöstötyön kehittäminen on yhteiskehittämistä kunta-alan HR-ammattilaisten kanssa, verkostojohtamista ja TKI-toimintaa. Tällä hetkellä työssä painottuvat kunta-alaa koskevat muutokset ja työnantajan kilpailukyky.

Olli Niemi | Puhujat

Olli Niemi

hallintojohtaja, Pirkkala

Olli Niemi

hallintojohtaja, Pirkkala