TULEVAISUUDEN LEIKKAUSSALI 2018 -tapahtumassa puhututtavat:

LEIKKAUSSALIN TOIMINTA KANSAINVÄLISESTÄ NÄKÖKULMASTA

”Professio vai prosessit leikkaustoimintaa ohjaamassa?”

KUSTANNUSTEHOKKUUTTA OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN

”Leikkaamalla vai leikkaamalla vähemmän?”

JOHTAJIA RIITTÄÄ, HOITOHENKILÖKUNTAA EI

”Mikä mättää henkilöstöresursseissa?”