Ohjelma

Tältä näytti Medicongress 2017 -tapahtuman ohjelma:

 

1. PÄIVÄ | TORSTAI 31.8.2017

Juontaja: Lauri Salovaara

8.30

TERVETULOA! Aamupalaa & tuoreita ajatuksia

9.00

Hyvää huomenta terveydenhuollon päättäjät ja asiantuntijat!
Puheenjohtajan johdatus päivään

9.10

PÄÄTTÄJÄRAATI Olipa kerran valinnanvapaus… ja mitä sitten tapahtui?

 • Konkretiaa ja käytäntöjä – Miten valinnanvapaus tosielämässä toteutuu?
 • Miten eri alueiden henkilöstön ja välineiden epätasainen jakautuminen ratkaistaan?
 • Eriarvoistuminen ja hoitoon pääsy – Miten yhdenvertaisuus varmistetaan?

Keskustelijoina:

Jorma Haapanen, puheenjohtaja, SOTE-projektiryhmä, Kymeenlaakson liitto & palvelujohtaja, hyvinvointipalvelut, Kotka
Ilkka Luoma,
toimitusjohtaja, Soite & muutosjohtaja, Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus
Arto Lamberg,
 toimitusjohtaja, Coronaria Hoiva

9.55

Järjestäjä asiakkaan asialla – Miltä valinnanvapaus näyttää ja tuntuu kaupunkilaiselle ja syrjäseudulla asuvalle?

Mikael Palola, liikelaitoksen johtaja & valinnanvapauskokeilun ohjausryhmän puheenjohtaja, Saarikka

10.40

Kahvia & merkittäviä kohtaamisia

11.05

ROUND TABLE Puhu suusi puhtaaksi sote-uudistuksesta

Esittäydy muille pöytävieraille ja keskustele oven takana odottavasta uudistuksesta – Mitkä ovat pahimmat pelkonne ja toiveikkaimmat odotuksenne? Miltä tilanne organisaatiossanne näyttää nyt, entäpä vuonna 2020? Mitä täytyy vielä tehdä?

 

11.50

Makuelämyksiä à la Radisson Blu

 

VOIT VALITA SINUA KIINNOSTAVAN PUHEENVUORON KAHDESTA OHJELMALINJASTA:

 

OHJELMALINJA 2: TULEVAISUUDEN TERVEYDENHUOLTO

Puheenjohtaja: Göran Honga, johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri

OHJELMALINJA 1: JOHTAJUUS HUOMENNA

Puheenjohtaja: Lauri Salovaara

12.50

Palvelujen integraation rakentaminen monituottajaympäristössä

 • Haittaako yhtiöittäminen ja yksityistäminen?
 • Näkökulmia palvelukokonaisuuksien hallintaan
 • Miten terveydenhuollon rakenteet muotoutuvat?

Göran Honga, johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri

 

KEYNOTE Johtajana myrskyn silmässä

 • Mitkä ovat johtamisen aallon harjat ja ojan pohjat?
 • Strategiako edelleen johtajan paras työkalu?
 • Tieto, osallisuus vai persoona – Näilläkö mennään jatkossakin johtajana?

Elli Aaltonen, pääjohtaja, KELA

 

13.35

Pikkupurtavaa & energiabuustia

14.00

Kotisairaala – Tulevaisuuden vaihtoehto osastohoidolle?

 • Mitä kotisairaala vaatii sairaalahenkilökunnalta ja asiakkaalta – Entä omaisilta?
 • Miten asiakaskohtaaminen muuttuu ja mitä lisäarvoa digitalisaatio tuo?
 • Miten kotiympäristö vaikuttaa paranemisprosessiin?

Arto Lamberg, toimitusjohtaja Coronaria Hoiva & Tuula Karhi, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Coronaria

 

Muutostilasta tuli nykytila – 3 konkreettista esimerkkiä johtamiseen
CASE HYKS

 • Miten motivoin johdettavani muutokseen, kun tulevaisuus on varsin pahasti hämärän peitossa?
 • Henkilöstön tukeminen, hyvinvoinnista huolehtiminen & muutoksen aikaansaaminen – Miten onnistun tässä kaikessa?
 • Kuinka kauas johtajuus etääntyy? – Parhaat vinkit verkostojohtamiseen

Marja Renholm, johtava ylihoitaja, HYKS

14.30

Virtuaalisairaala – Digitaalinen etähoito
CASE Järvenpää

 • Turvapalvelut, aktiivisuusmittaus, etämittaukset ja videopalvelut – Millaisia ratkaisuja etähoitoon on tarjolla?
 • Tiedonsiirron haasteet – Kotoa potilastietojärjestelmään
 • Paikantava henkilöturva liikkuvalle hoitohenkilökunnalle

Sami Herrala, toimitusjohtaja, 9Solutions

 

Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa?
CASE COPE-hanke

COPE-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään toimintaa tilanteessa, jossa sote-uudistus, digitalisaatio, monikulttuurisuus ja niukat resurssit muuttavat tapaa tehdä työtä, tuottaa palveluja ja kehittää osaamista ja ammattitaitoa. Hankkeen teemoja ovat Muuttuva työ, Digitalisaatio, Monikulttuuriset työyhteisöt, Elinikäinen oppiminen & Hallinto ja johtaminen.

Ilmo Keskimäki, tutkimusprofessori & konsortion johtaja, THL

 

YHTEINEN OSUUS

15.00

Miten Pohjois-Pohjanmaan sote muuttuu?

 • Pohjois-Pohjanmaan soten palvelurakenne- ja palveluverkkoehdotus – Millaisia muutoksia?
 • Mikä kansalaisen kohdalla muuttuu?

Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja/PoPSTer-hankkeen selvityshenkilö, PPSHP

15.45-15.55

Päivän tärkeimmät!
Puheenjohtajan yhteenveto & ensimmäisen tapahtumapäivän päätös

Päivän tärkeimmät!
Puheenjohtajan yhteenveto & ensimmäisen tapahtumapäivän päätös

15.55-17.30

LET’S TALK! Lasilliset, musiikkia & inspiroivia keskusteluja

 

2. PÄIVÄ | PERJANTAI 1.9.2017

Juontaja: Lauri Salovaara

8.30

TERVETULOA! Aamupalaa & tuoreita ajatuksia

9.00

Näkökulmia uuteen päivään!
Tapahtuman toisen päivän avaus ja puheenjohtajan johdatus päivään

9.10

Mitä Suomessa tapahtuu 1.1.2020?

 • Missä me olemme työssä – Mitkä ovat työsuhteen edut ja velvollisuudet?
 • Missä potilaat saavat hoitoa ja asiakkaat palveluja?
 • Mitä ihmiset saavat valita?

Timo Aronkytö, sote-uudistuksen muutosjohtaja, Uudenmaan liitto

Timo Aronkytö 200 x 200.jpg

9.55

KEYNOTE Digitalization in future health care – Swedish perspective

Nina Sellberg, CEO Karolinska Institutet Information & adj. university professor, LIME Karolinska Institute

10.40

Kahvia & merkittäviä kohtaamisia

11.05

Terveydenhuollon palvelut kaikkien ulottuville asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta
CASE Päivystystalo/Virtuaalisairaala 2.0 –hanke

 • Parempia palveluita aiempaa useammalle – Digitaaliset palvelut täydentävät perinteisiä hoitoketjuja
 • Asiakkaan osallistamisen mallit – Millaista teknologiaa tulevaisuus tarjoaa tähän?

Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP & Iita Daavittila, apulaisylilääkäri, Oulun seudun yhteispäivystys, PPSHP

11.45

Makuelämyksiä à la Radisson Blu

12.45

Näkökulmia – Miten sähköiset palvelut vaikuttavat asiakkaan päivystyshoitoon?
CASE
VSSHP:n pilotti

 • Mikä on ODA?
 • Miten yhteispäivystyksen palvelut monipuolistuvat digitalisaation myötä?
 • Miten palvelumuotoilulla voidaan nopeuttaa asiakkaan prosessia?

Satu Hurme, projektipäällikkö, ODA, ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, VSSHP &
Mattias Sundell, projektisihteeri, ODA, ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, VSSHP &
Eeva Kiilo, projektityöntekijä, ODA, ensihoidon ja päivystyksen
liikelaitos, VSSHP

13.25

Pikkupurtavaa & energiabuustia

 

VOIT VALITA SINUA KIINNOSTAVAN PUHEENVUORON KAHDESTA OHJELMALINJASTA:

 

OHJELMALINJA 2: TULEVAISUUDEN TERVEYDENHUOLTO

Puheenjohtaja: Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP

OHJELMALINJA 1: JOHTAJUUS HUOMENNA

Puheenjohtaja: Lauri Salovaara

13.50

Kokemuksia Ylä-Savon valinnanvapauskokeilusta

 • Vaihtajien profiili
 • Asukkaat valitsijoina
 • Yhteistyö tuottajien kanssa
 • Keskeiset rajapinnat ja niissä tavatut ongelmat?

Laura Vuorensola, projektipäällikkö, valinnanvapauskokeilu 2017 – 2018, Ylä-Savon SOTE

 

Mutta miten muuttuu ammattilaisen arki? – Hoitohenkilöstön näkökulma soteuudistukseen

 • Hoitohenkilökunnan työnkuvien muuttuminen uudistuksen ja digitalisaation myötä
 • Miten hoitoketjujen saumaton toiminta varmistetaan tulevaisuudessa?

Marjo Huovinen-Tervo, hallintoylihoitaja, THM, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

14.25

Hyvinvoinnista ykkösprioriteetti – Miten yhdistää tuottavuus ja vastuulliset toimintatavat potilaan parhaaksi?
CASE TAYS Silmäkeskus

 • Miten terveyspalvelujen kasvavaan kysyntään voidaan vastata samalla tehokkaasti mutta vastuullisesti?
 • Rajalliset voimavarat vs. rajattomat mahdollisuudet – Mikä on yhteisesti sovittujen toimintaperiaatteiden merkitys?
 • Etusijaistamisjärjestys – Millaisten sairauksien hoito tulisi priorisoida ja minkä mukaan potilaat segmentoida?

Anja Tuulonen, vastuualuejohtaja, ylilääkäri, TAYS Silmäkeskus

Tampereen yliopistollisen sairaalan silmäkeskus on palkittu ja valittu EU-ohjelman European Innovation Partnership on Active and Health Ageing- referenssiyksiköksi. Palkinto on käytännössä kolmivuotinen tunnustus silmäkeskuksessa kehitetyille toimintatavoille, joilla pyritään vastaamaan sekä vastuullisella että tehokkaalla tavalla terveyspalvelujen kasvavaan kysyntään.

 

Minne menet johtajuus – Mitä maakunnassa johdetaan ja miten?

 • ”Johtaminen on palvelutehtävä” – Miten osallistava ja valmentava johtaminen iskostetaan käytäntöön?
 • Substanssi- vai ihmisjohtaminen – Kuinka paljon painottaa kumpaakin?
 • Miten tulevaisuuden johtamisen pitäisi näkyä arjessa?

Jukka Lindberg, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, Kanta-Hämeen liitto

 

YHTEINEN OSUUS

15.00

NÄKÖKULMA Mitä terveydenhuolto voisi oppia muista toimialoista?

 • Digitalisaatio, tekoäly ja alustatalous ovat mullistaneet kokonaisia toimialoja -Miten ja miksi tämä tulisi viedä myös terveydenhuoltoon?
 • Miten terveydenhuolto voi uudistua itse ennen kuin uudet toimijat valtaavat alan?

Tero Ojanperä, toimitusjohtaja & perustaja, Vision+

Fast Company- lehti valitsi Teron 2009 maailman sadan luovimman ihmisen listalle sijalle 7. Hänet valittiin vuonna 2006 Young Global Leader ryhmään World Economic Forumissa. Tero on digitalisaation & liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija, joka osaa yhdistää luovuuden, teknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan ainutlaatuisella tavalla. Hänestä tuli kansainvälinen bisnestähti ollessaan Nokian ylimmissä johtotehtävissä.

15.45-15.55

Päivän tärkeimmät!
Puheenjohtajan yhteenveto ja tapahtuman päätös

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.