Nyt syvennytään muistin, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla oleviin aivorakenteisiin ja mekanismeihin

 

Lähes kaikilla aivosairauksilla ja -vammoilla on vaikutusta mielen toimintoihin. Aivojen korkeampien toimintojen huomioiminen kuntoutuksessa ja tukitoimissa saattaa jäädä motoristen ja sensoristen haittojen varjoon, jolloin kuntoutuksen vaikuttavuus, työkyky ja arkiselviytyminen vaarantuvat.

Tietoyhteiskunnassa aivojen tiedonkäsittelytoimintojen haasteet ovat keskeinen toimintakykyyn vaikuttava asia. Näin ollen käyttäytymisneurologian merkittävyys kasvaa tulevaisuudessa. Lisäksi uusien teknologioiden sekä neuromodulaatiohoitojen kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia aivosairauksien hoitoon ja niiden asianmukainen hyödyntäminen edellyttää asiantuntevia terveydenhuollon ammattilaisia.  


Suosittu Aivot ja Mieli – Käyttäytymisneurologiaa terveydenhuollon ammattilaisille -koulutus tarjoaa tietopaketin ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen neurologiasta. Koulutuksessa syvennytään monipuolisesti tunnetoimintojen neurologiaan sekä käydään läpi muistin kannalta tärkeitä aivoalueita ja niiden vaurioita, sairauksia ja toiminnanhäiriöitä.

Mitä laajemmin ymmärrys kognitiiviseen käyttäytymisneurologiaan kasvaa, sitä enemmän se tuo painetta terveyden- ja sosiaalihuollon päätöksentekijöille huomioida neurologisten sairauksien aiheuttamia tiedonkäsittelyn, tunnetoimintojen ja käyttäytymisen haasteita asianmukaisesti ja yhdenvertaisesti liikunnallisten haasteiden rinnalla. Ainutlaatuisen koulutuksen avulla osaat kohdentaa resursseja oikein ja kehittää palvelun laatua, kasvattaa ammattitaitoasi, osaamistasi ja työn mielekkyyttä sekä tehdä oikeanlaisen diagnoosin, hoidon, kuntoutuksen ja muut tukitoimet.

Kouluttaja Kaisa Hartikainen on saanut ainutlaatuisen koulutuksen ja kokemuksen 8 vuoden aikana USA:ssa käyttäytymisneurologian arvostetuilta asiantuntijoilta huippuyliopistoissa. Hän on perustanut Suomen ainoan Käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön.

Koulutuksen osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutukseen ja kouluttajaan. He ovat antaneet Kaisalle arvosanaksi huikeat 5/5Lue lisää palautteita sivun oikealta laidasta tai sivun alhaalta.

Koulutusohjelma

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-9.30
Mitä käyttäytymisneurologia on?
 • Esittelyt: Kuka olen, miksi tulin tähän koulutukseen, mitä itse tiedän tai olen kokenut aihepiiriin liittyen & mitä odotan koulutukselta?
9.30-10.30
Näönvaraisen hahmottamisen neurologiaa - Näköinformaation käsittely aivoissa ja sen häiriöt
 • Näköradat, näköaivokuori, dorsaalinen ja ventraalinen näköjärjestelmä
 • Neglect
 • Visuaalinen agnosia ja temporo-okkipitaalinen vaurio
 • Potilastapaus
10.30-11.00
Keskustelua & kahvittelua
11.00-12.00
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen neurologiaa
 • Aivolohkot ja niiden roolit aivojen korkeammissa toiminnoissa
 • Käyttäytymisen, tunteiden ja tiedonkäsittelytoimintojen säätely
 • Otsalohko-tyvitumakepiirit ja aivojen säätelytoiminnot, sekä niiden häiriöt
 • Otsalohkovauriot
 • Toiminnanohjaustoimintojen häiriöt ja niiden arviointi
 • Potilastapaus
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.00
Muistitoimintojen neurologiaa
 • Muistin lajit: Tarkkaavuus, sensorinen muisti, työmuisti & pitkäkestoinen muisti
 • Tapahtuma-, taito- ja tietomuisti
 • Muistin neurobiologiset mekanismit
 • Mitä olemme oppineet muistin toiminnasta neurologisilta potilailta? – Tapaus H.M.
 • Muistin neurologiset häiriöt – Primaarit muistin vaikeudet
  • Muistisairaudet
 • Sekundaariset muistin häiriöt
14.00-14.15
Keskustelua & kahvittelua
14.15-15.15
Käyttäytymisneurologinen arvio
 • Kognition vuoteenvieritestaus
 • Potilastapauksia
15.15-16.00
Ryhmätyö & yhteenveto
 • Mitä opin päivän aikana? – Tiivistelmä aiheista
 • Mihin aiemmin kokemaani asiat liittyivät?
 • Voinko/Kuinka voin hyödyntää näitä tietoja työssäni?
 • Miten toiminnanohjaustoimintojen haasteet näyttäytyvät väsyneenä tai stressitilanteessa?
 • Kerätään esimerkkejä arjen toiminnanohjaustoimintoja kuormittavista tilanteista ja toiminnan ohjaustoimintojen lipsahduksista arjessa
 • Miten voin huomioida tai tukea potilasta, jolla on toiminnanohjaustoimintojen haasteita hoitotilanteissa, kuntoutuksessa, keskustelussa jne.?

2. päivä

8.30-9.00
Aamukahvi
9.00-10.00
Tunnetoimintojen neurologiaa
 • Limbinen järjestelmä ja tunnesäätelyn neurologiset häiriöt
  • Mantelitumake ja sen rooli tunneinformaation käsittelyssä
 • Orbitofrontaalialue ja sen rooli tunneinformaation ohjaamassa käytöksessä
 • Otsalohkopiirien rooli tunnesäätelyssä
 • Limbisen järjestelmän neurologisia sairauksia
10.00-10.15
Keskustelua & kahvittelua
10.15-11.00
Neuromodulaatio ja Neuroplastisiteetti
 • Neurologisten ja psykiatristen sairauksien neuromodulaatiohoitoja
 • Neuroplastisiteetti kuntoutumisen neurobiologisen mekanismina
11.00-11.15
Keskustelua & kahvittelua
11.15-12.00
Aivopuoliskojen roolit, motoristen ja kielellisten toimintojen neurologiaa
 • Oikean ja vasemman aivopuoliskon roolit tunne- ja tiedonkäsittelytoiminnoissa
 • Aivojen tyypillinen lateralisaatio
 • Sanallisen viesti muuttaminen toiminnaksi ja ideomotorinen apraksia
 • Kielelliset toiminnot ja niistä vastaavat aivoalueet sekä niiden häiriöt
 • Puheen ja kielen häiriöt
  • Afasia
12.00-13.00
Lounas
13.00-13.45
Toiminnalliset häiriöt neurologiassa
 • Tyypilliset neurologiset toiminnalliset häiriöt
 • Toiminnallisten oireiden arviointi
 • Potilasesimerkkejä
13.45-14.00
Keskustelua & kahvittelua
14.00-15.00
Aivovamma & tiedonkäsittelyn, tunnetoimintojen ja käyttäytymisen neurologinen arviointi, kuntoutus ja hoito
 • Akuuttivaihe
 • Jälkitila
 • Kuntoutus
15.00-15.45
Keskustelua ja koulutuspäivien yhteenveto

Ryhmissä työskentelyä, yhteenveto ja purku

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 19.10. asti Etuhinta 12.11. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 19.10. asti Etuhinta 12.11. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Muut toteutukset:

5.-6.2.2019 | Tampere

Koulutuksesta sanottua:

  Kouluttaja selkeä ja hyvin valmistautunut. Hän huomioi opiskelijat ja pysyi aikataulussa. Lisäksi monipuolinen tapa opettaa ja oli alansa huippu asiantuntija.

  Koulutuksen osallistuja

  Asiantunteva, innostava, pysyi aikataulussa. Miellyttävä kuunnella.

  Koulutuksen osallistuja

  Hyviä luentoja laajalta alueelta, jotka kouluttaja onnistui käymään hyvin ja selkeästi läpi. Mielenkiinto säilyi koko koulutuksen ajan.

  Koulutuksen osallistuja

  Olen todella tyytyväinen. Loistava luennoitsija, joka tiesi mistä puhui ja tartutti innostuksen aiheesta kuuntelijoihin.

  Koulutuksen osallistuja

  Kaisa Hartikainen on hyvä puhumaan ja koulutuksessa vaihteli mukavasti teoria ja käytäntö.

  Koulutuksen osallistuja

  Oli kattava ja laadukas koulutus!

  Koulutuksen osallistuja

  Teemat olivat hyviä rakenteeltaan ja syntyi hyvää keskustelua.

  Koulutuksen osallistuja

  Paljon tietoa, mahtava ammattitaito. Esitteli asiat selkeästi ja mielenkiintoisella tavalla. Antoi tilaa keskustelulle.

  Koulutuksen osallistuja

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A
02150 Espoo

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.