Nyt sukelletaan ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla oleviin aivorakenteisiin ja mekanismeihin

 

Miten mielentoiminnot muuttuvat aivosairauksissa ja -vaurioissa?

 

 • Mitkä ovat tunnesäätelyn keskeiset mekanismit, aivoalueet ja niiden vauriot, sairaudet sekä toiminnanhäiriöt?
 • Mitkä aivoalueet ovat keskeisiä aivojen korkeammissa toiminnoissa kuten tarkkaavuudessa, muistissa, hahmottamisessa ja toiminnanohjauksessa?
 • Millaisiin haasteisiin näiden aivoalueiden vauriot, sairaudet ja toimintahäiriöt johtavat?

Suositun Aivot ja Mieli – Käyttäytymisneurologiaa terveydenhuollon ammattilaisille -koulutuksen 7. toteutus tarjoaa tietopaketin ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen neurologiasta.

Koulutuksessa syvennytään monipuolisesti tunnetoimintojen neurologiaan sekä käydään läpi muistin kannalta tärkeitä aivoalueita ja niiden vaurioita, sairauksia ja toiminnanhäiriöitä  Vie oppimasi taidot osaksi käytännön työtä!

Kouluttaja Kaisa M. Hartikainen on saanut ainutlaatuisen koulutuksen ja kokemuksen 8 vuoden aikana USA:ssa käyttäytymisneurologian arvostetuilta asiantuntijoilta huippuyliopistoissa. Hän on perustanut Suomen ainoan Käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön. Käyttäytymisneurologian osaamista ja koulutusta ei Suomessa tällä hetkellä juurikaan ole, vaikka tarvetta sille on laajalti.

Koulutuksen osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutukseen ja kouluttajaan. He ovat antaneet Kaisalle arvosanaksi huikeat 5/5! Lue lisää palautteita sivun oikealta laidasta tai sivun alhaalta.

Liity edelläkävijöiden joukkoon ja tule kuulemaan lisää käyttäytymisneurologiasta!

Koulutuksen päiväohjelma

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.00
Näönvaraisen hahmottamisen neurologiaa - Näköinformaation käsittely aivoissa ja sen häiriöt
 • Näköradat, näköaivokuori, dorsaalinen ja ventraalinen näköjärjestelmä
 • Näkökenttäpuutos, kortikaalinen sokeus, Antonin oireyhtymä
 • Neglect
 • Balintin syndrooma
 • Visuaalinen agnosia ja temporo-okkipitaalinen vaurio
 • Potilastapaus
10.00-10.15
Kahvitauko
10.15-11.15
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen neurologiaa
 • Aivolohkot ja niiden roolit aivojen korkeammissa toiminnoissa
 • Käyttäytymisen, tunteiden ja tiedonkäsittelytoimintojen säätely
 • Otsalohko-tyvitumakepiirit ja aivojen säätelytoiminnot, sekä niiden häiriöt
 • Dorsolateraalinen, orbitofrontaalinen ja anteriorisen cingulumin otsalohkopiiri
 • Otsalohkovauriot – aivovamma, AVH, kasvain
 • Toiminnanohjaustoimintojen häiriöt ja niiden arviointi
 • Potilastapaus
11.15-12.00
Ryhmätyö pienryhmissä & keskustelua yhdessä
 • Esittelyt: Kuka olen, miksi tulin tähän koulutukseen, mitä itse tiedän tai olen kokenut aihepiiriin liittyen & mitä odotan koulutukselta?
 • Mitä opin aamupäivän aikana? – Tiivistelmä aamun aiheista
 • Mihin aiemmin kokemaani asiat liittyivät?
 • Voinko/Kuinka voin hyödyntää näitä tietoja työssäni?
 • Mitä muita ajatuksia heräsi?
 • Miten toiminnanohjaustoimintojen haasteet näyttäytyvät väsyneenä tai stressitilanteessa?
 • Kerätään esimerkkejä arjen toiminnanohjaustoimintoja kuormittavista tilanteista ja toiminnan ohjaustoimintojen lipsahduksista arjessa
 • Miten voin huomioida tai tukea potilasta, jolla on toiminnanohjaustoimintojen haasteita hoitotilanteissa, kuntoutuksessa, keskustelussa jne.?
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
Muistitoimintojen neurologiaa
 • Aivojen muistin mekanismit
  • Tarkkaavuus, sensorinen muisti, työmuisti & pitkäkestoinen muisti
  • Tapahtuma-, taito- ja tietomuisti
  • Mitä olemme oppineet muistin toiminnasta neurologisilta potilailta? – Tapaus H.M.
  • Muistin neurologiset häiriöt- Primaarit muistin vaikeudet
   • Muistisairaudet
   • Aivovamma
   • Korsakoffin oireyhtymä
   • Globaali transientti amnesia
   • Muisti ja Alkoholi
  • Sekundaariset muistin häiriöt
   • Stressi, masennus, tarkkaavuushäiriöt
  • Toiminnalinen muistin vaikeus
14.15-14.30
Kahvitauko
14.30-15.30
Käyttäytymisneurologinen arvio
 • Kognition vuoteenvieritestaus
15.30-16.00
Yhteenveto ja keskustelu

2. päivä

8.30-9.00
Aamukahvi
9.00-10.45
Tunnetoimintojen neurologiaa
 • Limbinen järjestelmä ja tunnesäätelyn neurologiset häiriöt
  • Mantelitumake ja sen rooli tunneinformaation käsittelyssä
  • Mantelitumakkeen vauriot ja toiminnanhäiriöt neurologiassa
   • Fronto-temporaali dementia
   • Ohimolohkoepilepsia
  • Orbitofrontaalialue ja sen rooli tunneinformaation ohjaamassa käytöksessä
   • Orbitofrontaalinen aivovaurio AVH:n tai aivovamman pohjalta
  • Otsalohkopiirien rooli tunnesäätelyssä
  • Mielialaongelmat neurologisten sairauksien yhteydessä
  • Limbisen järjestelmän neurologisia sairauksia
   • Limbinen enkefaliitti, Korsakoffin oireyhtymä
10.45-11.00
Kahvitauko
11.00-11.20
Aivojen oikea ja vasen puolisko ja niiden työnjako
 • Suuri tulkitsija – Puhuva ja yksityiskohtiin erikoistunut vasen aivopuolisko
 • Kokonaisuuksia hahmottava oikea aivopuolisko
 • Oikean ja vasemman aivopuoliskon aivoverenkiertohäiriöihin liittyvät aivojen korkeampien toimintojen puutosoireet
11.20-12.00
Motoriikan, puheen ja kielen neurologiaa
 • Sanallisen viesti muuttaminen toiminnaksi ja ideomotorinen apraksia/toistaitoisuus
 • Kielelliset toiminnot ja niistä vastaavat aivoalueet sekä niiden häiriöt
 • Äänen, puheen ja kielen häiriöt
  • Afasia, dysartria, anomia, dysphonia, äänelliset nykimisoireet, ekolalia
   • AVH, laryngeaalinen dystonia, Tourette, dementia
 • Potilastapaus
12.00-13.00
Lounas
13.00-13.45
Toiminnalliset häiriöt neurologiassa
 • Tyypilliset neurologiset toiminnalliset häiriöt
  • Mitä tiedetään aivojen toiminnasta? – Etiologia, mekanismi
  • Liikehäiriöt, halvausoireet, huimaus-/ tasapainovaikeudet & sensoriset ja kognitiiviset vaikeudet
 • Oireiden liioittelu ja teeskentely
 • Toiminnallisten oireiden arviointi, hoito ja kuntoutus
 • Potilasesimerkkejä
13.45-14.00
Kahvitauko
14.00-15.00
Aivovamma & tiedonkäsittelyn, tunnetoimintojen ja käyttäytymisen neurologinen arviointi, kuntoutus ja hoito
 • Akuuttivaihe
  • Primiaari ja sekundaarivaurio
  • Vaikeusaste
 • Jälkitila
  • Arviointi
  • Vaikeusaste
 • Kuntoutus
  • Kuntoutuminen ja sen neurobiologiset mekanismit
  • Laaja-alainen aivojen ja yksilön hyvinvoinnin tukeminen
  • Vahvuudet ja toimintakyky
  • Tiedon ja oiretiedostuksen lisääminen
  • Kompensatoriset keinot
  • Sopeutuminen ja sopeutumisvalmennus
  • Tukitoimet, vertaistuki, ja apuvälineet
  • Yksilöllinen, sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus
15.00-15.45
Keskustelua ja Koulutuspäivien yhteenveto

Ryhmissä työskentelyä, yhteenveto ja purku

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 27.7. asti Etuhinta 24.8. asti Normaalihinta
Koko koulutus 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 27.7. asti Etuhinta 24.8. asti Normaalihinta
Koko koulutus 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle:
ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Koulutusmaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % koulutuksen hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Muut toteutukset:

21.-22.8.2018 | Turku
11.-12.12.2018 | Espoo

Koulutuksesta sanottua:

  Mielenkiintoinen, paljon asiaa sisältävä koulutus, kouluttaja todellinen asiantuntija ja loistava puhuja.

  Koulutuksen osallistuja

  Olen todella tyytyväinen. Loistava luennoitsija, joka tiesi mistä puhui ja tartutti innostuksen aiheesta kuuntelijoihin.

  Koulutuksen osallistuja

  Olen erittäin tyytyväinen!

  Koulutuksen osallistuja

  Erittäin tyytyväinen molempiin koulutuspäiviin.

  Koulutuksen osallistuja

  Teemat olivat hyviä rakenteeltaan ja syntyi hyvää keskustelua.

  Koulutuksen osallistuja

Sijainti

Technopolis Tampere Yliopistonrinne
Kalevantie 2,
33100 Tampere

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.