ÄLYKÄS KAUPUNKI 2018 -tapahtumassa puhuttavia teemoja:

DIGITALISAATIO JA URBANISAATIO

”Älykkäät palvelut ja palveluketjut palvelemaan kaupungistumisen megatrendiä”

COLLABORATIVE, SHARING AND CIRCULAR CITIES

”Time to boost new economies changing cities and regions”

ÄLYKÄS LIIKENNE JA ALUEKEHITYS

”Mitä ajattelutavan muutosta tarvitsemme kaupunkiliikenteen kehitykseen?”