Blogi

Kaupunkisuunnitteluun potkua digitaalisesta merkitysyhteiskunnasta ja hybridihallinnon mallista

Sirkka Heinonen, professori & tutkimusjohtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun Yliopisto

Tulevaisuuden kaupunkien rohkeaa ennakoimista ja innovatiivista ratkaisujen rytmittämistä kaupunkikeskustojen kehittämisessä on tutkittu Turun kaupunkitutkimusohjelman ENCORE-tutkimusprojektissa. Tarkasteltukohteena oli viihtyisä, taloudellisesti vetovoimainen ja ekologinen kaupunki…

Allianssimallista potkua tulevaisuuden kaupunkien kehittämiseen

Juhani Karhu, toimialajohtaja, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Allianssimallissa hanke toteutetaan ydintiimin (tilaajan, konsulttien ja urakoitsijoiden) välisellä saumattomalla yhteistyöllä. Ydintiimi asettaa allianssihankkeessa yhteiset taloudelliset ja laadulliset tavoitteet. Allianssihankkeissa palkkio jaetaan allianssin kesken tavoitteiden saavuttamisen mukaan eikä yksittäisen allianssin osapuolen suorituksen perusteella. Myös taloudellinen riski epäonnistumisesta jaetaan vastaavasti…

Strateginen kaupunkiseutusuunnittelu: solmutyöskentelyä, vaihdon vyöhykkeitä ja skenaariotarinoita

Raine Mäntysalo, konsortion johtaja, BEMINE- tutkimusprojekti, Aalto yliopisto

Hallitus on parhaillaan uudistamassa maakunta- ja kuntahallintoa. Tällä uudistuksella voidaan onnistuneimmillaan madaltaa tai poistaa joitakin institutionaalisia esteitä, jotka vaikeuttavat kaupunkiseutujen nk. MALPE-työtä (maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen yhteensovittaminen strategisena seudullisena yhteistyönä). Niin monitahoista ja –toimijaista MALPE-työ kuitenkin on, että institutionaalisten kitkatekijöiden totaalista poistamista ei voida ottaa MALPE-työn kehittämisen vaatimukseksi…

Kaupunki kampuksena

Erkki Välimäki, kehittämisjohtaja, Seinäjoki

Mitä tapahtuu kun yrittäjyys ja aktiivisuus yhdistyy parhaaseen mahdolliseen tietoon, taitoon ja osaamiseen? Vahvalla tahdolla on silloin myös suunta ja päämäärä ja, mikä tärkeintä, kyky onnistua ja tehdä mahdottomastakin mahdollista…