Vain johtamalla itseäsi voit johtaa tiimisi tuloksiin!

Itsensä johtamisen taito on kaiken johtamisen perusta. Ilman hyviä itsensä johtamisen taitoja, on vaikea luotsata organisaatiota kohti huippusuorituksia. Johtaja on johdettaviensa peilikuva, halusi sitä tai ei. Johtaja johtaa joukkojaan edestä eli omalla esimerkillään, oli sitten kyse systemaattisuudesta, innostumisesta tai ideoinnista. On erittäin vaikeaa saada johdettaviaan toimimaan halutulla tavalla, jos oma toiminta ei vakuuta organisaatiota. Ilman hyvää itsetuntemusta ja käsitystä omista kyvyistään, johtajan on vaikeaa tai jopa mahdotonta kehittää itseään tai herättää luottamusta.

Itsensä johtamisen haasteet ovat meille jokaiselle hieman erilaiset. Kun toinen kehittää systemaattisuuttaan, toinen voi joutua kehittämään joustavuuttaan. Voittajatiimeissä esimies on usein suunnannäyttäjä, oli kyse sitten tavoitteista, innostuksesta tai työtavoista. Itsensä johtaminen on lopulta monen erilaisen tekijän summa.

  • Itsensä johtaminen on sekä muutoskyvykkyyttä että epäonnistumisista toipumista. Ilman henkilökohtaista muutosta ei tapahdu kehitystä toimintatavoissa. Jotta organisaatio voi kehittyä, on sen yksilöiden kehityttävä. Itseänsä johtamisessa on kyse oman muutospolun luomisesta sekä sen systemaattisesta toteuttamisesta.
  • Itsensä johtaminen on ajankäytön hallintaa. Tekemättömien töiden tai toteuttamattomien ideoiden lista on loputon. On kyettävä erottamaan strategisesti tärkeät asiat kiireellisistä ja muuten vaan mukavista kehitysaihioista. Jos päämäärän kannalta oleellista tekemistä ei osaa erottaa ympäröivistä impulsseista, kovimpaan ääneen puhuvien kollegoiden asiat täyttävät kaiken ajan. On mahdotonta vaatia muita keskittymään oleelliseen, jos ei osaa itse priorisoida.
  • Itsensä johtaminen on kykyä asettaa asiat oikeaan mittasuhteeseen. Onko tapanasi suurennella asioita vai mitätöidä haasteet? Esimiehen on kyettävä keskittymään oleelliseen, ymmärrettävä syy-seuraussuhteita sekä kyettävä nousemaan helikopteriin että laskeutumaan ruohonjuuritasolle tilanteen edellyttävällä tavalla. Mittasuhteiden skaalausta sekä omaa kehitystarvetta voi opetella muun muassa peilaamalla organisaation reaktioita omiin reaktioihin.
  • Itsensä johtaminen on henkilökohtaisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Maslowin tarvehierarkian mukaisesti ihmisen perustarpeiden on oltava kunnossa, jotta ihminen kykenee luomaan uutta ja uudistumaan. Aivot tarvitsevat unta, rentoutumista ja mahdollisuutta latautua. Ilman tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä, on vaikea kehittää ja kehittyä työssä.
  • Itsensä johtaminen on vuorovaikutustaitoja. Introvertille ei välttämättä ole luonnollista viestiä organisaation toivomalla tavalla, ekstrovertti voi ottaa aamulla suun mukaan ja unohtaa korvat kotiin. Esimiehen on tärkeä tunnistaa omat viestinnälliset heikkoutensa ja vahvistaa niitä. Kiinnostus muiden tekemisestä ja kuulumisista lisää organisaation motivaatiota ja sitoutumista.
  • Itsensä johtaminen on päättäväisyyttä. Jos esimies ei kykene kirkastamaan päämäärää itselleen, ei suunta voi olla johdettavillekaan selvä. Ilman tavoitteista ja sopimuksista kiinni pitämistä, ei myöskään synny tulosta. Esimies joka lipsuu jo tehdyistä päätöksistä tai vaihtaa suuntaa tuuliviirin lailla, lienee syytä pysähtyä ja miettiä kuinka kehittää määrätietoisuutta ja päättäväisyyttä.

Vaikka lista on pitkä, tehtävä ei ole kuitenkaan epätoivoinen. Itsensä johtaminen on nimittäin opittava taito!

Organisaatiota voi johtaa monella tavalla. Kaikki tavat eivät johda yksilön kasvuun ja voittajatiimin syntymiseen. Kunkin yksilön ominaisuudet ja itsereflektiotaidot vaikuttavat siihen, miten johtaja kykenee johtamaan toisia muutoksessa. Osastonhoitajapäivät & hoitotyön johtaja 2017 – tapahtumassa jatkamme itsensä johtamisteemaa eteenpäin aiheella: ”Miten saada työntekijät johtamaan itseään”. Nähdään tammikuussa!

Tanja Mantere & Kirsi Lehto, Kara Kuumana -blogin kirjoittajat

Kirsi ja Tanja ovat kaksi teknologiateollisuuden ammattilaista. Blogissaan he käsittelevät työelämään liittyviä aiheita, kuten motivaatiota, työssä viihtymistä, itsensä ja toisen johtamista niin heidän omien kokemuksien kuin sivusta seuraajien näkökulmasta. Blogi on listattu Suomen yritysmaailman 30 inspiroivimman blogin listalle.

Lue Kara Kuumana -blogia >>