Julkinen sektori ansaitsee toimivat HR-järjestelmät

Julkisorganisaatiossa virkasuhde ei ole työsuhde

Julkinen sektori toimii henkilöstönsä suhteen eri lailla kuin yritykset. Virkasuhde ei ole sama kuin työsuhde, ja HR-järjestelmän näkökulmasta ero on suuri.  Isoin ero löytyy henkilö/työsuhde-ajattelussa. Yritysmaailmassa työsuhde ja henkilö käsitetään monesti samana asiana, kun taas julkisorganisaatioissa henkilöä käsitellään vain yhden tai useamman työsuhteen haltijana.

Havaitsimme, että markkinoilta puuttui moderni HR-ratkaisu, joka olisi rakennettu nimenomaan julkisen sektorin erityistarpeita silmällä pitäen. Halusimme, että myös kunnat, kuntayhtymät, sote-alueet sekä muut julkisen sektorin toimijat saisivat virkasuhteidensa hallintaan työkalut, joiden avulla henkilöstö- ja palkkahallinnon prosessit helpottuisivat.

Tulimme siihen tulokseen, että vaikka yritysten tarpeisiin rakennettuja HR-järjestelmiä miten kustomoisi, ei se poista perimmäistä rakenteellista yhteensopivuusongelmaa.

Tässä kohtaa asiantuntijamme löivät viisaat päänsä yhteen ja ryhtyivät miettimään ratkaisua ongelmaan. Jo useita vuosia markkinoilla ollut suosittu Mepco HRM -järjestelmäkokonaisuus otettiin kehitystyön taustalle, kun päätettiin lähteä rakentamaan täysin uutta ratkaisua vastaamaan puhtaasti julkisen sektorin asiakkaidemme tarpeisiin.

Asiakkaiden palaute ohjaa kehitystä vahvasti

Kehitystyö alkoi vuoden 2014 syksyllä. Kahden vuoden intensiivisen kehityksen tuloksena – teknisesti täysin puhtaalta pöydältä – syntyi MepcoPro. Ratkaisu toimii toimialasta riippumatta kaiken kokoisille julkisorganisaatioille ja palvelukeskuksille. Se on julkishallinnon ratkaisumme työ- ja virkasuhteiden elinkaaren hallintaan, palkanlaskentaan ja rekrytointiin.

Kyseessä on lähes minkä tahansa julkisen organisaation käyttöön heti valmis ratkaisu. Tuote on myös jatkuvasti kehittyvä. Muokkaamme ja parantelemme järjestelmää jatkuvasti asiakkaidemme palautteen pohjalta. Tyytyväinen asiakas on aina tärkein tavoitteemme.

Merkittäviä kustannussäästöjä korkeakoulujen hallinnon ratkaisuihin

Henkilöstöhallinnon järjestelmiä uusimalla korkeakoulut saavat merkittäviä kustannussäästöjä. Näissä kustannussäästötalkoissa me haluamme mielellämme olla mukana. Rakensimme yhdessä asiakkaamme Certian kanssa uuden henkilöstöhallinnon ratkaisun yliopistoille. Certia on palvelukeskus, joka on erikoistunut korkeakoulujen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden sekä tietojärjestelmäratkaisujen tuottamiseen.

Jyväskylän yliopisto oli ensimmäinen yliopisto, joka otti käyttöön MepcoPro:n palkanlaskentamoduulin tämän vuoden alussa. Käyttöönottoja tullaan tekemään vielä tänä vuonna useita lisää.

Emme olisi onnistuneet projektissa ilman kuntien palvelukeskuksen KuntaPron osaamista. Tällaiset vaativat hankkeet vaativat saumatonta yhteistyötä ja aitoa kumppanuutta. Tästä on hyvä ponnistaa ja tehdä lisää kustannussäästöjä julkissektorille!

Lisää moderneista HR-ratkaisuista kuulet Kunta Henkilöstö 2017 -tapahtumassa!

Juha Reiman, tuotepäällikkö, Accountor HR Solutions