Työhönvalmennuksesta vaikuttavuutta työllistämiseen

Työllistäminen on suuressa yhteiskunnallisessa murroksessa. Tällä hetkellä kaavaillut uudistukset vaikuttavat alaan lukuisilla tavoilla, joiden vaikutuksia voimme toistaiseksi vain arvailla. Tässä tilanteessa erityisesti osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien tarpeet jäävät julkisessa keskustelussa usein taka-alalle. Nyt tarvitaankin innovatiivisia tekoja ja todellista koko järjestelmän läpäisevää rohkeaa uudistamista, joka huomioi kaikki työllistymispalveluja tarvitsevat ihmiset.

Me Livessä olemme toteuttaneet työllistämispalveluita eri muodoissaan jo pari vuosikymmentä. Tärkeä tehtävämme on auttaa eri elämäntilanteissa ja erityisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä löytämään, tunnistamaan ja toteuttamaan oma polkunsa kohti työelämää. Jokaisella ihmisellä pitää olla mahdollisuus työhön ja osallisuuteen, siksi Live Palveluiden keskeisenä tavoitteena on tukea ihmisiä saamaan osallisuudesta ja työstä itselleen merkitystä. Toimintamme perustuukin ihmisten yksilöllisten tarpeiden määrittämiseen ja yksilölliseen ohjaamiseen kohti työelämää. Tavoitteet ja suunta löytyvät aina ihmisen omista tarpeista, unelmista ja haaveista. Tavoitteenamme on, että asiakas pääsee täältä töihin.

Toiminnan ytimessä on toisaalta aina oltava myös selkeä ymmärrys työnantajien tarpeista, sillä meidän on palveluntuottajana löydettävä jokaiseen työpaikkaan juuri heille sopivia, osaavia työntekijöitä. Olennaista on saada molempien osapuolien, niin työllistettävien kuin työnantajienkin, tarpeet kohtaamaan. Näin syntyy paras mahdollinen lopputulos myös palveluntuottajien näkökulmasta. Live Palveluissa tämä mahdollistetaan työhönvalmennuksella, ammattitaitoisten ja osaavien työhönvalmentajien johdolla. Työllistämistyö ei ole taikatemppuja, vaan asiansa tuntevien ammattilaisten johdonmukaista prosessin fasilitointia. Tuo tuleva muutos mukanaan mitä tahansa, niin me näemme työhönvalmennuksen, työllistyjän ja työnantajan tarpeiden yhteen sovittamisen keskeisenä ratkaisuna työllistymiseen.

Polkuja työelämään sadoille maahanmuuttajille

Olemme hyödyntäneet työhönvalmennusta innovatiivisesti muun muassa Kotouttamisen SIB-hankkeessa, jossa toimimme yhtenä palveluntuottajista. Kyseessä on Euroopan suurin vaikuttavuusinvestoinnilla rahoitettava hanke, jonka tavoitteena on työllistää Suomessa jopa 2500 maahanmuuttajaa. Hanke tavoittelee vaikuttavuutta ja ensisijaisena tavoitteena on osallistujien työllistyminen. Hankkeen tulokset määritellään vuonna 2022 sen perusteella, kuinka moni maahanmuuttaja on työllistynyt sekä toisaalta myös pysynyt työssään.

Työhönvalmennus on osoittautunut tehokkaaksi ratkaisuksi myös maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen yhteydessä, sillä vuonna 2018 yli sata henkilöä löysi oman polkunsa työelämään asiantuntijoidemme valmennuksen avulla. Kokemuksen karttuessa olemme jatkuvasti tehostaneet ja uudistaneet valmennusprosessiamme yhä paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi. Keskeistä toiminnassamme ovat kuitenkin myös erinomaiset verkostot ja yhteistyökumppanit, ilman jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteiskehittämistä olisimme tuskin onnistuneet yhtä hyvin. Avoin ja läpinäkyvä yhteistyö ja sitä kautta syntyvä luottamus on perusta verkostoyhteistyölle niin työ- ja elinkeinohallinnon, toisten palveluntuottajien kuin kuntien ja yritystenkin kanssa. Yhteistyö mahdollistaa sen, että kaikki voittavat.

Vaikuttavuuteen ja tulokseen perustuvat palvelut eri muodoissaan ovat tulleet yhteiskuntaan jäädäkseen, mikä on positiivinen kehityssuunta. Vuonna 2019 uudet kasvupalveluiden pilottikokeilut ja vaikuttavuusinvestointihankkeet laajentavat entisestään jo olemassa olevaa tarjontaa. Samalla me palveluntuottajat opimme toiminnan vaikuttavuudesta jatkuvasti lisää ja kehitymme niin toimijoina kuin tilaajan kumppaneina. Se, miten riskit näiden palvelujen toteuttamisen osalta jaetaan tilaajan ja tuottajan välillä, on osa oppimisprosessia. Tärkeintä ja oleellisinta myös jatkossa on se, että ne ihmiset, joita varten tätä kehitystyötä tehdään, löytävät oman polkunsa eteenpäin. Vain sillä on viime kädessä merkitystä kaikilla mahdollisilla mittareilla mitattuna.

Lisää työhönvalmennuksesta kuulet TYÖLLISTÄMINEN 2019 -tapahtumassa 12.-13.2.2019 Espoon Keilarannassa!

Miika Keijonen, kehitysjohtaja, Live Palvelut