Ajankohtaista

Vuositason säästöt ovat satoja miljoonia – takaisinmaksuaika lyhyt


Mikael Forss peräänkuuluttaa palvelu- ja asiakastietojärjestelmien uudistamiseen oikeaa konsensusta, tarkempia strategisia tavoitteita sekä johtamisjärjestelmää. Yhteistyö on onnistumisen keskiössä.

Kelan kehittämis-, ICT- ja yhteisten palvelujen tulosyksiköiden johtaja Mikael Forssin mukaan hallituksen kustannushillinnän 3 miljardin euron tavoitteeseen voidaan päästä ainoastaan, jos hyödynnetään tehokkaasti ICT-järjestelmiä. ”40 prosenttia uudesta järjestelmästä voidaan määrittää lainsäädännön pakottamana, loput tulee käytännön sopimisen ja yhteistyön tuloksena,” Forss kertoo kuulleensa fiksun kiteytyksen.

Järjestelmien integroinnilla on keskeinen rooli säästöjen saavuttamisessa. Forssin mukaan se ei tapahdu kerralla, vaan tulee olemaan vuosia jatkuva, kehittyvä prosessi, joka tulee toteuttaa yhteisymmärryksessä.

Työnjaon täytyy olla selkeä ja rahat sekä resurssit käyttää oikeisiin asioihin. Tässä mennään helposti metsään. ”Maa voidaan jakaa 18 maakuntaan tai 300 kuntaan, mutta digitalisaatio tai globalisaatio eivät noudata näitä rajoja.” Järjestelmät pitää toteuttaa mahdollisimman yhdenmukaisesti. Forssin mukaan konesalipalveluita esimerkiksi riittäisi maan laajuisesti parin sadan sijasta muutama. On myös halvempaa toteuttaa ne valtakunnallisella tasolla kuin paikallisesti.

Yhtenäinen potilastietojärjestelmä

Tällä hetkellä hoitotyössä käytetään paljon aikaa turhien lomakerutiinien tekemiseen, valtaosa näistä rutiineista voitaisiin automatisoida. Niukat resurssit tulisi käyttää mielekkääseen hoitotyöhön. Potilastietojärjestelmien käytettävyyden parantamisella odotetaan 80 miljoonan vuosisäästöjä.

Forss ei halua määritellä tarkkaa lukua, mutta sanoo helposti säästettävän kymmeniä miljoonia – yhtenäistämisellä ja rutiinien automatisoinnilla potentiaali on satojen miljoonien säästöissä. ”Investointi on miljardin tai pari, vuositasolla säästöt taas satoja miljoonia. Takaisinmaksuaika on lyhyt.”

Maakuntien tulisi voida keskittyä olennaiseen eli kuntalaisten palvelemiseen. Forss kuitenkin peräänkuuluttaa, että automatisoinnissa on aina voittajia ja häviäjiä: jotkut saavat elantonsa sillä, että järjestelmä on hankala eikä heidän intresseissään luonnollisesti ole yksinkertaistaminen. Toimivuuden kannalta on kuitenkin oleellista, että järjestelmät keskustelevat keskenään.

”Alun perin prioriteetti ei välttämättä ole ollut, että tiedot voidaan jakaa Kanta-järjestelmään. Sairaanhoitopiirin järjestelmästä ei ole siten tehty tarpeeksi automaattista ja tietojen syöttö on koettu hankalaksi”, Forss selvittää ja muistuttaa, että valinnanvapauden myötä tiedot tulee olla helposti saatavilla yli maakuntarajojen.

Käytäntö osoittaa tarpeen

Asiakas- ja potilaskohtaisen tiedon käyttömahdollisuudet tulevat Forssin mielestä ihmisille konkreettisesti esille käytännön kautta. Tämä on koettu jo reseptien kohdalla: aikaisemmin tuli pitää huoli paperilapusta, nyt reseptin voi tarkistaa OmaKanta-palvelussa ja se löytyy suoraan apteekista. Samaan suuntaan ollaan menossa potilastiedoissa, mutta ongelmia esiintyy edelleen. Kokemukset opettavat ihmisiä vaatimaan ja hoitoalanhenkilöitä ymmärtämään merkityksen.

”Tuttavani tytär katkaisi jalkansa vieraalla paikkakunnalla. Hän sai paikan päällä ensihoitoa, mutta kainalosauvat tuli noutaa kotikunnasta. Jalka paketissa nainen meni kotikunnassaan hakemaan keppejä. Tietoja ei oltu kuitenkaan muutamassa päivässä vielä syötetty OmaKantaan eli tarvittavia dokumentteja ei ollut saatavilla.” Edellisen kaltaiset tositarinat opettavat, kuinka suuri rooli tietojen ajantasaisuudella nykypäivänä on. Valinnanvapauden vuoksi se tulee olemaan valtakunnallisella tasolla vielä aikaisempaa merkityksellisempää.

Digitalisaatio ja SOTE-uudistus muuttavat väistämättä toimintaamme lähitulevaisuudessa. DIGISOTE -tapahtuma 8.-9.11.2017 tuo yhteen päättäjät, asiantuntijat ja yritykset keskustelemaan siitä, miten tulevat ja käynnissä olevat muutokset on mahdollista kääntää kilpailueduksi. Mikael Forss on yksi tapahtuman pääpuhujista. Katso tapahtuman ohjelma ja ilmoittaudu mukaan.