Blogi

Blogisatoa vuodelta 2017

Hyvinvointia asiakaslähtöisesti

Antto Seppälä, johdon neuvonantaja, Gofore

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä Suomen sote-kenttään syntyy uudenlainen rakenne erottaen selkeästi järjestäjän ja tuottajan roolit. Järjestäjän vastuulle on ladattu paljon odotuksia liittyen mm. kustannuksien vähenemiseen ja asiakkaiden parempaan palveluiden koordinointiin ja saatavuuteen…

Case: Miten Siun sotessa rakennettiin yhteinen potilastietojärjestelmä sekä sähköisen asioinnin palvelut?

Elisa Nordvall, Head of Marketing and Communication, Mediconsult

Päättäjien vielä pohtiessa valtakunnallisen sote-mallin lopullista muotoa on Suomen ensimmäinen järjestämislain mukainen sote-alue porskuttanut jo usean kuukauden ajan. Siun sotessa on yhdistetty 14 kunnan, 7 000 ammattilaisen ja 170 000 asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoito.

Digitalisaatiosta apua hoidon vaikuttavuuden arviointiin

Jukka Hornborg, liiketoimintajohtaja, Cinian ohjelmistopalvelut

Väestön ikääntyessä hoitoa tarvitsevien ihmisten määrä lisääntyy ja yksittäisen henkilön keskimäärin tarvitseman hoidon tarve kasvaa. Samaan aikaan lääketiede kehittyy ja yhä useampia sairauksia pystytään hoitamaan tehokkaasti. Tämä kehitys on tietysti positiivista, koska se mahdollistaa elämänlaadun säilymisen hyvänä korkeallakin iällä…

It-kehityshanke, joka ei maksa miljoonia ja valmistuu kuukausissa – totta vai tarua?

Tiina Leivo, Head of Social and Healthcare, Digital Workforce Services Oy

Totta. Tietotyön robotisointi tai automatisointi (RPA) on digitalisaation megatrendi, koska se on nopeaa ja kustannustehokasta. Ohjelmistorobotti korvaa ihmisen tekemän toistuvan ja rutiininomaisen tietotyön nykyisten IT-järjestelmien käyttäjärajapinnassa kiihtyvällä tahdilla ja kaikilla toimialoilla.

#sote #disruptio #vaikuttavuus #sohvaperuna

Elina Jyväsjärvi, johtaja, CGI

Kuluttajistuminen on avainsana myös sote-uudistuksessa. Vaikuttavuutta saa lisää osumalla oikeisiin asiakassegmentteihin tarjoamalla niille parhaiten sopivia digipalveluja…

Tulevaisuuden sote maakunnissa – toiminnanohjauksella lisää laatua kotihoidossa ja kotiin annettavissa palveluissa

Jarmo Väisänen, tuotepäällikkö, Fastroi

Sote- ja maakuntauudistus on mahdollisuus siirtyä tietojärjestelmiin, jotka tukevat uudelleenorganisoitunutta toimintaa optimaalisesti alkumetreiltä alkaen. Kotihoidon toiminnanohjaukseen on tarjolla ratkaisuja, joiden toimivuus maakuntatasolla on jo testattu. Työntekijöille jää enemmän aikaa varsinaiseen välittömään hoivatyöhön, kun tietojärjestelmä säästää aikaa kaikissa työvaiheissa suunnittelusta seurantaan…

Case: Essote – yhteinen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä osana yhteistä toimintamallia

Pia Rautakorpi, sertifioitu projektipäällikkö, Tiera

Etelä-Savon alueella toteutettiin vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla Kuntien Tiera Oy:n johtamana muutosprojekti, jossa yhdistettiin Mikkelin palvelutuotantoyksikön (Hirvensalmi, Mikkeli, Puumala), Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kotihoitojen toiminnanohjausjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi…

Sähköinen asiointi terveydenhuollossa – Miten kehitetään vuorovaikutusta?

Jukka Hornborg, liiketoimintajohtaja, Cinian ohjelmistopalvelut

Digitalisaatio tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa ja kehittää hoitotoimintaa. Terveydenhuolto toki koskettaa paljon suuremmankin joukon kuin ammattilaisten elämää…

Digitalisaatio avuksi erikoissairaanhoidon haasteisiin

Jukka Hornborg, liiketoimintajohtaja, Cinian ohjelmistopalvelut

Väestön ikääntyessä ja julkisen talouden kiristyessä on erityisesti erikoissairaanhoidon puolella jatkuva paine tehostaa toimintaa ja pienentää kustannuksia kuitenkaan heikentämättä potilaille tarjottavan hoidon laatua. Laadukas varhaisessa vaiheessa annettu hoito on erittäin tärkeää…

Voiko vaikuttava hoito pelastaa sohvaperunan?

Ville Salaspuro, Lääketieteellinen johtaja, Mediconsult

Hoidon vaikuttavuus on sosiaali- ja terveydenhuollon suuri supertrendi. Vahva sanapari, joka käytännössä tarkoittaa mahdollisimman positiivisten terveysvaikutusten saavuttamista käytössä olevilla resursseilla ja voimavaroilla, ja joka tulee jatkossa edellyttämään ihmisten hyvinvoinnin ymmärtämistä kokonaisvaltaisesti ja laajasti tarkasteltuna…