Etäjohtaminen on tulevaisuuden esimiehen ydinosaamista

 

Työelämä on murroksessa – työn tekemisen tavat ja paikat muuttuvat. Moni esimies kokee etätyön lisääntymisen, monitilatoimistoihin siirtymisen sekä hajautetun tiimin johtamisen haastavaksi. Osa työtehtävistä on aina ollut erillään esimiehestä ja osassa etäisyys on lisääntynyt vasta nyt, kun teknologia on mahdollistanut työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. 

 • Miten etäjohtaminen eroaa lähijohtamisesta?
 • Miten etäjohtaa erilaisia ihmisiä?
 • Miten rakentaa ja ylläpitää yhteisöllisyyttä?

Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä -koulutuksessa pureudutaan etäjohtamisen parhaimpiin käytäntöihin. Koulutuksessa syvennytään myös siihen, miten etäisyys haastaa esimiestyön ja tiimityön. Nykyään esimiehen on tärkeää tiedostaa muutokset ja miten onnistua esimiehenä riippumatta siitä, missä tiimin jäsenet istuvat.

Kouluttaja Ulla Vilkman on modernin työelämän kehittäjä. Pääajatuksena Ullan työssä on, että meidän on opeteltava ajattelemaan työstä kokonaan uudella tavalla ja sen myötä kehittää työkulttuuria, toimintatapoja, johtamista ja työvälineitä. Hän on myös kirjoittanut kirjan Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä. Lisää Ullan artikkeleita löydät täältä.

Hyvä yhteistyö on onnistumisen edellytys – tule kuulemaan lisää tuloksellisesta etäjohtamisesta!

Koulutuksen päiväohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa / koulutuspäivä sopivissa väleissä.

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.15
Moderni työelämä
 • On käynnissä työn murros – mihin kaikkeen se vaikuttaa?
 • Millaista osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?
 • Entä miten se vaikuttaa johtamiseen?
10.30-12.00
Etäjohtamisessa onnistuminen on kilpailukykytekijä
 • Erilaiset työn organisoinnin muodot: etätyö, hajautetut tiimit, liikkuva työ, eri paikoissa tehtävä työ, joustava työ
 • Etäjohtamisen haasteet
 • Miten etäjohtaminen eroaa lähijohtamisesta?
 • Harjoitus: oman etäjohtamisosaamisen arviointi
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.30
Painopiste asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen
 • Tavoitteet ja työsuorituksen mittaaminen
 • Miten olla tukena ja ”läsnä” etäisyydestä huolimatta?
 • Kannustuksen ja palautteen merkitys
 • Konkreettisia esimerkkejä suorituksen johtamiseen etänä
15.00-16.00
Erilaiset ihmiset etäjohtamisessa
 • Miten erilaisuus ilmenee, mitä hyvä ottaa huomioon?
 • Miten oma johtamistyylisi vaikuttaa eri ihmisiin?
 • Motivaatiotekijät hajautetussa työssä
 • Harjoitus: oman tiimin ryhmädynamiikan arviointi
16.00
Koulutuspäivä päättyy

2. päivä

08.30
Aamukahvi
09.00-10.30
Yhteisöllisyyden rakentaminen ja ylläpitäminen
 • Luottamuksen merkitys korostuu
 • Arvostamisen kulttuurin rakentaminen
 • Hyvän työilmapiirin ja me-hengen rakentaminen
 • Harjoitus: konkreettisia keinoja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen
11.00-12.00
Hyvä yhteistyö on onnistumisen edellytys
 • Selkeyden luominen ja suunnan antaminen
 • Yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat auttavat onnistumaan
 • Työntekijöiden osallistuminen ja osallistaminen välineiden avulla
13.00-14.30
Itsensä johtaminen etätyössä
 • Tavoitteiden kirkastaminen ja priorisointi
 • Suunnitelmallisuus lisää aikaansaamista
 • Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu
 • Ennakoiminen ja proaktiivinen toimintatapa
 • Reflektointi ja kehittyminen paremmaksi
14.45-15.30
Työhyvinvointi digitaalisessa työssä
 • Digitaalisen työympäristön kuormitustekijät
 • Stressi- ja voimavaratekijöiden tunnistaminen
 • Työn tuunauksella lisää työyhvinvointia
15.30-16.00
Yhteenveto ja koulutus päättyy

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 13.7. asti Etuhinta 10.8. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 645 € 695 € 745 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 13.7. asti Etuhinta 10.8. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle:
ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Muut toteutukset:

16.-17.10.2018 | Tampere

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A,
02150 Espoo

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.