Yhteistyöllä parempia tuloksia!

Seniorikansalaisten toimintakyvyn säilyminen nykyistä pidempään on yhteiskuntamme suurimpia haasteita. Akuutin sairauden jälkeisen moniammatillisen geriatrisen kuntoutuksen lisäksi iäkkäiden toimintakyvyn säilyminen edellyttää preventiivistä gerontologista kuntoutusta.

Viime vuosina on kertynyt runsaasti tutkimustietoa ennaltaehkäisevän kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Tehokkaiksi todetuista toimintatavoista mainittakoon yksinäisyyden ryhmäkuntoutus sekä liikunnallinen kuntoutus raihnastumisen, kognitiivisen heikkenemisen ja masennuksen ehkäisyssä. Ne eivät kuitenkaan ole yleisesti käytössä maassamme.


Käytännönläheisessä Geriatrinen ja gerontologinen kuntoutus -koulutuksessa saat uutta tietoa tuoreista tutkimustuloksista ja tehokkaiksi todetuista toimintatavoista. Koulutuksessa perehdytään myös iäkkäiden kuntoutuspalvelujen kustannusvaikuttavaan kehittämiseen ja johtamiseen. Lisäksi saat uusia työkaluja, ideoita ja näkökulmia siitä, miten iäkkäitä kuntoutetaan laaja-alaisesti.

Koulutuksessa syvennytään siihen, miksi vanhusten yleistila romahtaa herkästi, miten iäkkäät potilaat tulisi tutkia ja millä keinoin heidän toimintakykynsä saadaan palautumaan mahdollisimman nopeasti. Saat myös eväät mm. tavallisimpiin geriatrisiin oireyhtymiin, kuten vajaaravitsemukseen, depressioon ja akuuttiin sekavuustilaan ja eri seulontamenetelmiin.

Jokaisessa osa-alueessa kiinnitetään erityisesti huomiota neljään kuntoutuksen peruselementtiin: ammattitaito, moniammatillisuus, kuntoutusprosessin toimivuus ja asiakaslähtöisyys.

Aiemmista koulutuksista tuttu Jaakko Valvanne antaa monipuolisen teoriapaketin kuntoutuksen saloihin, ja Jukka Louhija syventyy käytäntöön.

Kollegasi ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutuksen antiin ja antaneet sen kokonaisarvosanaksi huikeat 4,8/5.


Nappaa uusimmat tiedot iäkkäiden kuntoutukseen – vaikuttaviksi todettujen kuntoutusmuotojen kattava käyttöönotto maassamme pidentäisi vanhusten kotona asumista, parantaisi heidän elämänlaatuaan ja vähentäisi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

 

Koulutuksen ohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa per päivä noin klo 10.30 ja 14.15

1. päivä | Kouluttaja: Jaakko Valvanne

8.30-9.00
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-12.00
TIETOISKU: Akuutin sairauden jälkeinen kuntoutus
 • Miksi iäkkään yleistila romahtaa herkästi?
 • Mitä kuntoutustoimenpiteitä on käytettävissämme?
 • Miksi kuntoutuminen ei aina etene odotetusti
12.00-13.00
Lounas
13.00-16.00
TIETOISKU: Kotikuntoutus
 • Miksi kotona tapahtuvaa kuntoutusta tulee lisätä?
 • Mitkä preventiiviset kuntoutusmuodot ovat vaikuttavia?
 • Mistä saamme tarvittavat resurssit?

2. päivä | Kouluttaja: Jukka Louhija

8.30
Aamukahvi
9.00-11.00
TIETOISKU: Muistipotilaan kuntoutus

Kannattaako muistisairautta kuntouttaa?

 • Ikääntyminen ja muistisairaus
 • Muistisairaan toimintakyky ja sen arviointi
 • Muistin kehittäminen ja kuntoutus

Mitä voimme tehdä muistisairaiden sairaalahoidon onnistumiseksi?

 • Muistipotilaan yleishoito
 • Geriatrinen osaamiskeskus ja/tai geriatrinen osasto ja/ tai geriatrin tuki sairaaloissa
11.00-12.00
Miten tuemme muistipotilaiden selviytymistä kotona?
 • Muistihoitajat & kuntoutumissuunnitelma
 • Kotikuntoutus & ryhmäkuntoutus – Mitä eroja ja vaikutuksia?
 • Mitä tulee ottaa huomioon kotona asuvan muistisairaan hoitossa? Miten ehkäistä ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä?
 • Miten tuen sekä potilasta että omaisia?
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.00
TIETOISKU: Lonkkamurtuman jälkeinen kuntoutus
 • Miksi iäkkäät saavat herkästi lonkkamurtuman?
 • Lonkkamurtumien insidenssi Suomessa
 • Osteoporoosin käypä hoito
 • Kaatumisen ehkäisy
14.00-15.30
TIETOISKU: Näin toteutamme lonkkamurtumapotilaan kuntoutuksen tehokkaasti!
 • Kuntoutustarpeen tunnistaminen & kuntoutumissuunnitelma
 • Kuntoututtava arviointijakso osana palvelutarpeen arviointia
 • Kuntoutuksen toteutus, seuranta & mittaaminen
 • Miten estämme uusia kaatumisia? – Erilaiset toimet kaatumisien ehkäisemiseksi ja uusien murtumien torjumiseksi
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä!

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 8.3. asti Etuhinta 5.4. asti Normaalihinta
Koko koulutus 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 8.3. asti Etuhinta 5.4. asti Normaalihinta
Koko koulutus 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle:
ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Koulutusmaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % koulutuksen hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu nyt!

Muut toteutukset:

3.-4.9.2019 | Tampere
6.-7.11.2019 | Kuopio

Koulutuksesta sanottua:

  Koulutuksen sisältö oli erittäin hyvä ja omia tarpeitani vastaava. Luennoitsijat olivat hyviä ja innostavia, molemmilla laaja kokemus ja tehneet omalla urallaan paljon merkittäviä parannuksia ja edistäneet vanhusten hoitoa.

  Koulutuksen osallistuja

  Kouluttajat erittäin ammattitaitoisia ja jakoivat tietoa hyvin kattavasti ja monipuolisesti. Lisäksi kouluttajat saivat eri puolilta Suomea tulleet koulutukseen osallistujat keskustelemaan avoimesti ja rakentavasti omien paikkakuntiensa nykytilanteesta mm. kuntoutusta suhteen.

  Koulutuksen osallistuja

  Kokemusten ja ajatusten vaihto oli hedelmällistä. Koulutuksesta saatu materiaali oli erittäin monipuolinen.

  Koulutuksen osallistuja

  Pidin tavasta, joilla koulutus pidettiin. Selkeät asiakaskokonaisuudet siten, että tuotiin myös paljon käytännön esimerkkejä.

  Koulutuksen osallistuja

  Odotin hyvää ja kouluttajan anti vastasi odotuksiani.

  Koulutuksen osallistuja

  Asiantuntemusta paljon ja oli kiva kuulla myös Sote-uudistukseen kuuluvista asioista kuntoutukseen liittyen.

  Koulutuksen osallistuja

  Koulutuksesta ei voi sanoa kuin pelkkää plussaa. Olen tosi tyytyväinen koulutuksen sisältöön ja antiin.

  Koulutuksen osallistuja

  + Paljon asiaa käytännön esimerkkejä käyttäen + Kuntoutusnäkökulma koko ajan esillä + Innosti ajattelemaan uudella tavalla ja tarkastelemaan omia toimintatapojaan Ei miinuksia.

  Koulutuksen osallistuja

  Asiantuntevat kouluttajat. Valvanteella hyvää osallistujien osallistaminen.

  Koulutuksen osallistuja

  Loistava koulutus, jokaisen hoitohenkilökuntaan kuuluvan tulisi käydä tämä koulutus!

  Koulutuksen osallistuja

  Jaakko on innostava, mukaansatempaava kouluttaja. Loistava esiintyjä.

  Koulutuksen osallistuja

  Jaakko on monipuolinen ja hyvä luennoitsija, hän ottaa kuulijat mukaan. Luento on vuorovaikutteista. Jaakko on kiinnostunut siitä, miksi olemme paikalla ja meidän tarpeesta. Ihmettelee, kyseenalaistaa työntekijöiden arkea, asioita ja tapaa toimia. Herättelee!

  Koulutuksen osallistuja

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A,
02150 Espoo

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.