Kohtaa ja ymmärrä lapsen emotionaaliset tarpeet – löydä uusia tapoja kasvattaa!

Varhaiset erokokemukset, menetykset ja riittämätön vanhemmuus voivat jättää jälkensä: lapsi on erityisen haavoittuvainen ja hänellä on lisääntynyt riski käyttäytymisen, mielenterveyden ja suhteen ongelmille. Hän saattaa myös kamppailla luottaakseen vanhempaansa ja asettaa kyseenalaiseksi emotionaalisen suhteen heidän välillään, jolloin lapsella on vaikeuksia ottaa vastaa turvaa ja lohtua. Kiintymyksen ongelmat lisäävät riskiä myöhemmille kehityksellisille ja tunne-elämän ongelmille.


Hoitava kiintymys – terapeuttinen vanhemmuus -koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä lapsen käyttäytymistä ja emotionaalisia tarpeita kohtaan sekä tutkia keinoja soveltaa tätä ymmärrystä vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen. Koulutus pohjautuu DDP:hen eli vuorovaikutteiseen kehityspsykoterapiaan, jonka periaatteiden avulla sinun on mahdollista auttaa lasta luomaan turvallisempaa ja luottamuksellista kiintymystä aikuisiin. 

Tämä työskentelymalli antaa sinulle uudenlaisia tapoja suhtautua sekä toimia lapsen kanssa suhdetta rakentavalla tavalla. Malli pohjaa kiintymysteoriaan ja ymmärrykseen suhteen kehityksestä sekä tietoon siitä, miten trauma vaikuttaa lapsen kehitykseen ja turvallisuuden tunteeseen. Malli tarjoaa johdonmukaisia ajatuksia terapeuttiseen kasvatukseen tavalla, joka lisää kiintymyssuhteen turvallisuutta sekä tätä kautta joustavuutta ja emotionaalista kasvua.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu kaikille terapeuteille, psykologeille, hoitajille sekä kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat lasten ja nuorten tunne-elämän, kehityksen ja ihmissuhteen ongelmia.


Auta lasta kokemaan turvallista kiintymystä & kehitä hänen joustavuutta ja emotionaalista terveyttä!

 

Koulutuksen päiväohjelma

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Johdanto kiintymyskeskeiseen vanhemmuuteen
 • Vanhemmuus ja kiintymyssuhdemallit
 • Kiintymyksen ja kehityksellisen trauman suhde
 • Traumatisoituneiden lasten ydinpulmat
10.30-10.45
Kahvitauko
10.45-12.00
Vanhemmuus ja kiintymyssuhdemallit
 • Luodaan koti ja ympäristö, joka tarjoaa turvaa
 • Vanhemmuus, joka huomioi lapsen kiintymyssuhdemallit
 • Häpeän ymmärtäminen; häpeää kokevan lapsen vanhemmuus
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.30
Terapeuttinen vanhemmuus
 • Vanhemmuuden vaikutus lapsen kehitykseen
 • Terapeuttinen vanhemmuus
 • Vanhemmuuden talomalli
14.30-14.45
Kahvitauko
14.45-16.00
Turvallisen perustan tarjoaminen
 • PACE-asenne
 • Vuorovaikutuspohjainen leikki
 • Perheen ilmapiirin suojeleminen
 • Itsestä huolehtiminen
16.00
Koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30-9.00
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Suhteiden rakentaminen
 • Kuinka auttaa lasta tuntemaan yhteenkuuluvuutta
 • Kuinka auttaa lasta ihmissuhteissa: kaverit, päivähoito, koulu
 • Lapsen kehityksellinen, emotionaalinen ja kronologinen ikä
10.30-10.45
Kahvitauko
10.45-12.00
Kasvatus PACE-asenteella
 • PACE-asenne kasvatuksessa
 • Rakenteen ja ohjauksen tarjoaminen
 • Kuinka hallita yhteenottoja ja pakottavaa vuorovaikutusta
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.30
Käyttäytymisen hallinta
 • Ajattelu, tunteet, käyttäytyminen
 • Kypsyys ja kypsymättömyys
 • Käyttäytymisen ymmärtäminen
14.30-14.45
Kahvitauko
14.45-16.00
Kuinka hallita yhteenottoja ja pakottavaa vuorovaikutusta
 • Pakottavat vuorovaikutusmallit
 • Valinnat ja seuraamukset
 • Käyttäytymisen hallinta PACE-asenteella
16.00
Koulutus päättyy

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Kokonaisuus Hinta
495 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: ryhmatarjous@professio.fi Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme. Peruutusehdot Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park Keilaranta 1 A, 02150 Espoo Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä. Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.