OSASTONHOITAJA & HOITOTYÖN JOHTAJA 2019 -tapahtumassa puhututtavat:

PALVELEVA JOHTAJA NOSTAA HENKILÖSTÖNSÄ YKKÖSEKSI

“Miten palveleva johtaja tukee motivaatiota, sitoutumista ja luovuutta henkilöstössään?”

VALINNANVAPAUS & ASIAKKAAN PALVELUKOKEMUKSEN JOHTAMINEN

“Mistä asiakas kokee arvoa hoitotyössä? Ja miten arvioidaan vaikuttavuutta hoitotyössä?”

VALTA JA VALLAN KÄSITE HOITOTYÖN JOHTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN SILMIN

“Mitä on vallankäyttö johtajan näkökulmasta liittyen hoitotyöhön ja työntekijään?”