Mitä tehdä valmisteluvaiheessa – miten valita sopivin kilpailutusmenetelmä?

Käytännön realismia digitaalisten palveluiden suunnitteluun & kilpailutukseen.

 • Mihin suuntaan IT-markkinat ovat menossa?
 • Mitkä menettelyt sopivat puitejärjestelyjen kilpailutukseen?
 • Miten valitaan sopiva toimitusmalli?

Julkishallinnon digitaalisten palveluiden ostaminen ja kilpailutus -koulutus käsittelee esimerkkivetoisesti erilaisia tapoja valmistella uusien digitaalisten palveluiden hankintaa ja kilpailutusta. Koulutuksessa käsitellään etenkin valmisteluvaiheen tehtäviä: vaatimusten analysointia – hyvän vaatimusmäärittelyn ja tarjouspyynnön tekemistä – teknologian rajaamista ja esivalintaa – budjetin arviointia – toteutuksen läpiviennin alustavaa suunnittelua.

Kilpailutusmenetelmän valintaan perehdytään erilaisten casejen valossa, jotta sinulle syntyy selkeä käsitys siitä, minkälaisiin tilanteisiin eri menetelmät sopivat.  Kilpailutusesimerkit ovat pääosin laajojen verkkopalveluiden, asiointipalveluiden ja mobiilisovellusten alueelta. Lisäksi käydään läpi käytännönläheisesti erilaisia tietojärjestelmien ostamiseen sopivia vertailukriteereitä, pisteytysmalleja ja laatupisteytyksen menetelmiä.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu ratkaisuja ostavien organisaatioiden edustajille. Koulutus soveltuu esimerkiksi hankinta-asiantuntijoille, IT-projektipäälliköille, tietohallinnon asiantuntijoille, tietohallintopäälliköille ja projektipäälliköille. Koulutus soveltuu myös liiketoiminnan kehityksestä vastaaville henkilöille, esimerkiksi kehitysjohtajille.


Nappaamaan parhaat käytännöt ja onnistumisen tekijät: tiedä mitä & miten asioita kannattaa tehdä!

 

Koulutuksen päiväohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa sopivissa väleissä.

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Katsaus tietojärjestelmien markkinaan vuonna 2018
 • Mihin suuntaan IT-markkina on menossa? Miten valmispalveluiden (SaaS) kasvu heijastuu kilpailuttamiseen? Millä alueilla räätälöinti kasvaa ja miksi? Ovatko isot ”platformit”, kuten portaalit, SharePoint ym -alustat tiensä päässä?
 • Mihin suuntaan projektien läpivienti on menossa? Kasvattaako ketterien menetelmien yleistyminen asiakkaiden vastuuta projektijohdosta? Miten laaja ilmiö on omien tiimien rakentaminen?
 • Mihin suuntaan räätälitekeminen on menossa? Miten isojen hosting-platformien kehitys vaikuttaa kilpailuttamiseen? (esim. Amazonin AWS, Microsoft Azure, Googlen Cloud Platform) Mitä fiksun ostajan pitää ymmärtää räätälöityjen palveluiden teknologiasta ja vaihtoehdoista?
 • Esimerkkejä digipalvelu-uudistuksista julkisella sektorilla ja niissä käytettyjä lähestymistapoja ja kilpailutusmalleja
10.30-12.00
Kilpailutusmenetelmien vertailu digipalveluiden hankinnan näkökulmasta
 • Katsaus keskeisiin hankintamenettelyihin ja näiden erityispiirteisiin: a) Avoin/ rajoitettu menettely, b) Kilpailullinen neuvottelumenettely / neuvottelumenettely, c) Uuden tuomat hankintalain ”erikoismenettelyt”, innovaatiokumppanuus ja dynaaminen hankintajärjestelmä, d) Uuden hankintalain tuomat joustot EU-kilpailutusrajan alle meneviin hankintoihin
 • Esimerkkejä erilaisista digitaalisten palveluiden kilpailutuksista, joissa käytetty edellä mainittuja menettelyitä.
 • Valintaopastus oikean menetelmän valintaan: Mitkä menettelyt sopivat projektityyppisen uudistuksen ostamiseen? Mitkä menettelyt sopivat puitejärjestelyjen kilpailutukseen? Mitä voi ostaa minikilpailutuksella alle 60 000 eurolla?
 • Olemassa olevien puitesopimusten sisällä tapahtuva kilpailuttaminen, esim. Hansel, KT Kuntahankinnat ja omat puitejärjestelyt.
 • Esimerkkejä erilaisista hankkeista, joissa on käytetty mainittuja menettelyjä onnistuneesti ja epäonnistuneesti; Kouluttajan edustama yritys on avustanut julkishallintoa lähes 100:ssa kilpailutuksessa viimeisen kuuden vuoden aikana, joten joukkoon mahtuu myös tapauksia, joissa kaikki ei ole mennyt kuten Strömsössä, ja onpa käyty jopa markkinaoikeudessakin.
12.00-13.00
Lounas

Iltapäivän teema: Hyvä kilpailutus käytännössä; erilaiset pisteytysmallit, järkevät kelpoisuuskriteerit, järkevät sopimusehdot, sopivan projektitoimitusmallin valinta

13.00-14.00
Minimikriteerien asettaminen, pisteytysmallit, pisteytyksen käytännön toteutus
 • Millaisia ehdottomia vaatimuksia ja vertailukriteereitä kannattaa käyttää eri kilpailutusmalleissa? Millaisiin tarjouksiin ja toimittajakandidaatteihin ne johtavat? Miten toimittajat suhtautuvat eri pisteytysmalleihin?
 • Käytännön esimerkkejä erilaisten pisteytysmallien käytöstä, esim. ratkaisukuvauksien pisteytys, toteutussuunnitelmien pisteytys, asiakastyytyväisyyden pisteytys.
 • Harvinaisemmat pisteytysmenetelmät, kuten tiimin haastattelut, referenssien arviointi, prototyyppien arviointi, valmisohjelmistojen käytettävyyden arvioinnit.
 • Hinnan pisteytys ja erilaiset mallit, esim. mihin verrataan ja miten suhtaudutaan korkeimpiin ja matalimpiin hintoihin. Erotellaanko projektitoteutus ylläpidosta vai pisteytetäänkö kokonaishintaa neljälle vuodelle? Miten toimittajat ajattelevat erilaisista hinta-arvioinnin malleista?
 • Pisteytyksen käytännön toteutuksen eri mallit (erityisesti North Patrolin käyttämät menetelmät tasapuolisen pisteytyksen toteutukseen) ja arvioinnin tulosten raportointi sekä vertailumuistion kirjoittaminen
14.00-15.00
Sopimusehdot ja sopivan projektitoimitusmallin valinta
 • Miten valitaan sopiva toimitusmalli? Milloin on järkevää ostaa ensimmäinen vaihe kohtuullisen perinteisenä projektina, jossa toimitusvastuu on selkeästi toimittajalla? Milloin taas on syytä harkita ketterän tiimin ostamista ja kouluttaa oma asiantuntija johtamaan toteutusta? Miten tämä vaikuttaa valittavaan sopimuspohjaan?
 • Mitä ketterän tiimin johtaminen edellyttää asiakkaalta/organisaatiolta ja tuoteomistajalta?
 • JIT2015 -ehtojen näkökulma ketterään kehittämiseen ja miksi niitä ei tulisi käyttää sellaisenaan milloinkaan?
 • Pistemäisiä esimerkkejä eri kilpailutuksista: esim. kilpailutuksissa käytetyistä vaatimusmäärittelyistä ja konseptiprotoista, esimerkkejä ratkaisukuvausten ja toimitussuunnitelmien pisteytyksestä, esimerkkejä kilpailutuksista joissa ostettu pelkästään tiimi/resursseja (jolloin pisteytetään asiantuntijoita)

KESKUSTELU: Miten paljon ketterien menetelmien periaatteista voi joustaa ja silti kutsua tekemistä ketteräksi kehittämiseksi? Voiko ketteriä menetelmiä käyttää vaikka ensimmäisen vaiheen sisällöstä ja hinnasta olisikin sovittu? (Vastaus: Kyllä.)

 • Esimerkkejä: Oman tiimin johtaminen vs. projektin ostaminen: Case isot julkishallinnon verkkosivustouudistukset, joita tehdään erittäin ketterästi, mutta myös erittäin tiukoilla projektitoimitusmalleilla (ja kummatkin mallit tuottavat onnistuneita lopputuloksia, prosessit vain eroavat).
15.00-16.00
Yhteenveto päivän keskeisistä sisällöistä & keskustelua

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 5.10. asti Etuhinta 2.11. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 545 € 595 € 645 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 5.10. asti Etuhinta 2.11. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 645 € 695 € 745 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle:
ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Muut toteutukset:

28.3.2019 | Espoo
10.9.2019 | Tampere

Sijainti

Solo Sokos Hotel Torni
Ratapihankatu 43,
33100 Tampere

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.