Kokonaisarkkitehtuurista kehittämisen työkalu!

Maakunnat saavat uuden väliportaan hallinnon roolin, kun kunnilta että valtiolta siirtyy tehtäviä maakuntiin sote-uudistuksen myötä. Kokonaisarkkitehtuurin avulla on mahdollista ottaa haltuun nämä uudet tehtävät.

Liiketoimintamallin pohjalta nostetaan esille keskeiset toimintaan, tietoon, tietojärjestelmiin, teknologiaan ja tietoturvaan liittyvät tekijät: luodaan näistä yhtenäinen kokonaisuus, jossa kaikki eri tekijät tukevat toisiaan.


Kokonaisarkkitehtuuri ja muutoksen hallinta SOTEssa -koulutuksesta saat yleiskäsityksen kokonaisarkkitehtuurimenetelmästä ja sen sovellettavuudesta kunnan muuttuviin tehtäviin ja maakunnan järjestämistehtäviin. Koulutus antaa välineitä analysoida oman organisaation liiketoiminnan tilaa ja kehittämisvaatimuksia.

Kunnalla on täysin uudet roolit sekä hyvinvointikunnan että maakunnan järjestäjänä – siksi koulutuksessa syvennytään aiheeseen niin teoreettisella kuin käytännönläheisellä otteella. Teoreettisen pohjustuksen lisäksi koulutuksessa työskennellään ryhmissä, mikä avaa kokonaisarkkitehtuuria eri näkökulmista sekä tuo esille haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii sinulle, joka työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä organisaation eri tasoilla. Lisäksi se sopii suunnittelu-, seuranta- sekä tietohallintotehtävissä oleville asiantuntijoille sekä henkilöille, jotka vastaavat johtamista tukevien tietovarantojen ylläpidosta ja kehittämisestä.


Kokonaisarkkitehtuurin avulla mahdollistetaan suunnittelun ohjaus ja kontrolli oikeaan suuntaan – nappaa itsellesi soten kokonaisarkkitehtuurin ja muutoksen hallinnan tietopaketti!

 

Koulutuksen päiväohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa /koulutuspäivä sopivissa väleissä.

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Ensimmäisen päivän teemana: Muutosjohtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri

9.00-10.00
Muutoksen hallinta ja kokonaisarkkitehtuuri hallinnan välineenä
 • Keskeiset muutokset kunnan kannalta ja maakuntajärjestäjän kannalta: alustus keskeisistä muutoksista ja osallistujilta listaa muutoksista
 • Muutos ja kokonaisarkkitehtuuri – mitä apua välineestä?
10.00-10.45
Liiketoimintamalli
 • Miten liiketoimintamalli pelaisi kunnan muuttuvassa tehtävässä (hyvinvointikunta) ja maakunnan järjestämistehtävässä?
 • Mallin hyödyt ja mahdolliset haitat
10.45-11.00
Kahvitauko
11.00-12.00
Ryhmätyö ja keskeiset havainnot ryhmätöistä
 • Ryhmätyön aiheet:
  • 1) kunnan muuttuva rooli hyvinvointikunnaksi ilman SOTE-palveluita liiketoimintamallin avulla tulkittuna
  • 2) maakunnan järjestäjärooli liiketoimintamallin avulla tulkittuna
 • Keskeiset havainnot ryhmätöistä
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.30
Kokonaisarkkitehtuurin hallinta
 • Yhteistä ja eroja eri KA-menetelmien välillä
 • Miten pitäisi edetä ja miten hallita tällaisen välineen käyttöä? – Jos väline ei ole hallinnassa, siitä seuraa ylimääräistä työtä ja vaivaa ja hyödyt kaikkoavat
13.45-14.00
Kahvitauko
14.00-14.30
Ryhmätyössä kokonaisarkkitehtuurin kokemukset esille
 • Ryhmätyön aiheet:
  • Oletteko kohdanneet tämän KA:n organisaatiossanne?
  • Onko sen hyödyntämisestä esitettävissä jotain positiivisia tuloksia?
  • Oletteko kokeneet, että työ on ollut turhaa, paperinmakuista puuhastelua?
14.30-15.30
Tapausesimerkki: Turun kaupungin liiketoimintamalli, Jaakko Viitanen tai Juha-Pekka Nenonen (Citrus Solutions oy)
 • Liiketoimintamallin kuvaus
 • Toteutuksen onnistuminen
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä

2. päivä

08.30
Aamukahvi

Toisen päivän teemana: Välineitä kokonaisarkkitehtuuriin

09.00-10.00
Toiminta: palvelut, prosessit
 • Ydintehtävät
 • Palvelut
 • Prosessit
10.00-10.45
Tieto, tietojärjestelmä, teknologia, tietoturva
 • Tieto, tietovaranto, luokitukset, määritykset, tietomallinnus
 • Tietojärjestelmä: tietolähteet, tietovirrat
 • Teknologia
 • Tietoturva
10.45-11.00
Kahvitauko
11.00-12.00
Ryhmätyö ja keskeiset havainnot KA:n osista
 • Ryhmätyön aiheet:
  • 1) Ydintehtävät, palvelut ja prosessit – kokemukset määritystehtävistä;
  • 2) Tieto – tietojärjestelmä – teknologia – tietoturva – kokemukset määritystehtävistä
 • Keskeiset havainnot ryhmätöistä
12.00-13.00
Lounas
13.00-13.45
Tapaus SOTEn valinnanvapaus kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta
 • Vertailussa nykyiset valinnanmahdollisuudet suhteessa SOTE-uudistuksen mukanaan tuomiin valinnanmahdollisuuksiin
 • Valinnanvapauden taivuttaminen kokonaisarkkitehtuurimalliin
13.45-14.00
Kahvitauko
14.00-14.45
Välineitä kokonaisarkkitehtuurin etenemispolulle
 • Hallintamalli osana muutosjohtamista
 • Etenemispolku osana toiminnan ja talouden suunnittelua
14.45-15.30
Ryhmätyön aiheet: kootkaa havaintojanne työyhteisöistänne etenemispolun haasteista ja onnistumisista
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä ja koulutus päättyy

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 9.8.2019 asti Etuhinta 6.9.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 9.8.2019 asti Etuhinta 6.9.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle:
ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Seuraavat toteutukset:

3.-4.4.2019 | Espoo

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A,
02150 Espoo

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.