Tämän vuoden polttavimmat aiheet – tapahtumassa puhuttavat:

Joustavuus palveluiden rakentamisessa

Mihin suuntaan kehittää palveluita? Miksi siirtyä raskaasta laitoshoidosta ja tehostetusta palveluasumisesta kuntouttaviin asumisen muotoihin? Miten toimivat yhteisölliset asumisratkaisut?

Magneettityöpaikan rakentaminen

Miten parantaa henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista? Miten rohkaista henkilöstöä oman työn ja hyvän hoivan kehittämiseen? Miten imagoa nostetaan uusien ammattilaisten rekrytoimiseksi?

Tulevaisuuden työ ja digitaalisuus

Mitä valmiusvaatimuksia tarvitaan tulevaisuudessa? Mitkä ovat etähoivan uudet mahdollisuudet? Millaisia uusia innovaatioita robotiikka luo?