KUN PELKKÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYS EI ENÄÄ RIITÄ.

Palveluasumisen laatua on mahdollista todentaa erilaisilla indikaattoreilla, kun toiminnan vaikuttavuutta halutaan mitata. Miltä kuulostaisi numeraalinen näyttö asiakkaan toimintakyvyn kehityksestä? Ja miten sitä voidaan käyttää toiminnan kehittämisen tukena? Millä perusteilla asiakas valitsee palveluasumisensa valinnanvapauden toteutuessa? – Näyttöön perustuvalla laadulla tietenkin!

 

OHJELMA

9.00
WEBINAARIN LÄHTÖLAUKAUS
9.05 - 9.20
Alustus

PALVELUASUMISEN NUMERAALINEN MITTAAMINEN – MIKSI MITATA JA MITÄ MITAAN? 

  • Miten laatua voi mitata numeraalisesti? Ja millä perusteilla tulokset ovat aukottomia?
  • Millä laatumittareilla palveluasumisen vaikuttavuutta voi mitata? Ja minkä tyyppistä tulosta mittareilla saa aikaiseksi?
  • Miten mittaustulokset voi käyttää oman toiminnan kehittämisessä?
  • RAI-järjestelmä mahdollistaa laadun numeraalisen mittaamisen

Katriina Niemelä, palvelujohtaja, Coronaria Hoiva

9.20 - 9.40
Päättäjäraati

VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN PALVELUASUMISESSA

  • Miten laatua voi osoittaa eri indikaattoreilla, ja mitkä ovat tärkeimmät?
  • Hoidon laatu yksilön, yksikön ja organisaation tasolla – mitä numeraalinen laadun mittaaminen tarjoaa jokaiselle tasolle?
  • Miten mittaamisen tulokset hyödynnetään oman toiminnan kehittämisessä?

Keskustelussa:
Anna Haverinen, vanhustyönjohtaja, Oulu
Matti Mäkelä, ylilääkäri, THL
Arto Lamberg, toimitusjohtaja, Coronaria Hoiva

9.40 - 9.55
Päättäjäraati

VALINNANVAPAUS MYLLERTÄÄ PALVELUASUMISEN

  • Miten palveluntarjoaja valmistautuu valinnanvapauteen?
  • Miksi pelkkä asiakastyytyväisyys ei enää riitä?
  • Mitä tiedon perusteella asiakas tekee tulevaisuudessa valinnan palveluistaan?

Keskustelussa:
Anna Haverinen, vanhustyönjohtaja, Oulu
Matti Mäkelä, ylilääkäri, THL
Arto Lamberg, toimitusjohtaja, Coronaria Hoiva

9.55 - 10.00
YHTEENVETO & YLEISÖKYSYMYKSIÄ

Pidämme oikeudet muutoksiin.

YHTEISTYÖSSÄ: