Annetaan lapsille ja heidän perheille oikea-aikaista & tehokasta arviointia ja hoitoa!

Lasten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä lasten ja perheiden auttaminen hyvinvoinnin ja mielenterveyden kysymyksissä on tämän hetken Suomessa puhuttava aihepiiri. Hyvin toteutetulla varhaisella tuella voi olla kauaskantoiset vaikutukset.

 • Miten ohjata eteenpäin hoidon ja avun piiriin lapsia ja heidän perheitään? 
 • Miten ottaa puheeksi vanhempien kanssa lapsen haasteet? Milloin pitäisi huolestua?
 • Miten motivoida vanhempia psykososiaalisen tuen piiriin?
 • Mitkä ovat niitä tilanteita lapsen hyvinvointiin liittyen, jolloin olisi hyvä olla erityisesti ”hereillä” eteenpäin ohjaamisen kanssa?

Lasten psykososiaalinen kuntoutus -koulutus jäsentää sinulle, mitä palveluita Suomessa on lasten elämänkaarella lasten mielenterveyden ja perheiden tukemiseksi. Saat tietoa mm. lasten mielenterveyden, käyttäytymis- ja neurokehityksellisten häiriöiden yleisyydestä ja taustatekijöistä tuoreimpien tutkimusten valossa – lisäksi käytännön ohjausta lapsen kehitykseen liittyvien riskitekijöiden huomioimiseen sekä lapsen ja hänen perheensä ohjaamiseen ja motivoimiseen tuen ja avun piiriin. 

Ensimmäisen päivänä pääset syventymään perhelähtöisten hoitomenetelmien keskeisiin toimintasisältöihin ja -periaatteisiin, lasten mielenterveyden häiriöiden hoidon alue-eroihin sekä lapsi- ja perhepalvelujen saatavuuteen kotimaisessa palvelujärjestelmässä.

Toisena päivänä puhutaan lasten psykososiaaliseen hyvinvointiin ja neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyvistä kysymyksistä sekä psykososiaalisen hoidon oikea-aikaisuudesta ja eri asiantuntijoiden välisestä yhteistyöstä. Saat myös tietoa siitä, miten toimia silloin, kun vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia, päihdeongelmia tai vakavaa traumatisoitumista. 

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on tarkoitettu laaja-alaisesti työntekijöille sekä lähiesimiehille, jotka toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan parissa.


Tukemisessa on tärkeää huomioida kodin ohella myös muut lapsen kehityksen kannalta keskeiset toimintaympäristöt!

 

Koulutuksen päiväohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa / päivä noin klo 10.30 ja 14.15

1. päivä | Miika Vuori

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöt lapsilla
 • ADHD, uhmakkuus- ja käytöshäiriöt ja mielialahäiriöt
 • Kategorinen ja dimensionaalinen lähestymistapa mielenterveyden häiriöihin
 • Psyykkinen ja neuropsykiatrinen oireilu ja lapsen sosiaalinen toimintakyky
 • Erityisiä huomioita – lapsen suhteellinen ikä
 • Lapsuusiästä nuoruusikään – kehityspolut, riskitekijät ja sukupuolierot
10.30-10.45
Kahvitauko
10.45-12.00
Lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmä
 • Julkisen sektorin, Kelan ja kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamat palvelut
 • Lapsi- ja perhepalvelut eri häiriöryhmissä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ja koulun oppilashuollon rajapinnat
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
Perhelähtöinen lastenpsykiatrinen näkökulma
 • Hoidon ja kuntoutuksen lähtökohdat – lapsi ja perhe?
 • Vanhempainohjauksen muutosteoria – mitä, miten ja miksi
 • Tutkituimmat hoitomenetelmät
 • Vuorovaikutuksesta ja hoidon ja kuntoutuksen yleisistä tekijöistä
 • Lasten lääkehoito – ADHD- ja psyykelääkehoidon yleistymiskehitys ja alue-erot
14.15-14.30
Kahvitauko
14.30-15.30
Nykytilanne ja lähitulevaisuuden haasteita
 • Laajasti käytössä olevien toimintamallien vahvuuksista ja reunaehdoista (esim. Toimiva lapsi ja perhe -työ, Voimaperheet ja Ihmeelliset Vuodet)
 • Psyykkinen ja neuropsykiatrinen oireilu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkailla
 • Vieraskielisyys lapsi- ja perhepalveluissa
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä

2. päivä | Rauni Nousiainen

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Miten pois pallottelusta? Asiakaslähtöisen psykososiaalisen arvioinnin ja hoidon räätälöiminen yhteistyössä eri toimijoiden kesken
 • Vauvasta varhaisaikuisuuteen – psykososiaaliset tukimuodot lapsille, nuorille ja perheille Suomessa

WORKSHOP: Monen toimijan asiakasprosessi

 • Onnistuiko perheen/ lapsen/ nuoren tuen räätälöinti yhteistyössä?
 • Mikä edistää onnistumista, mikä ei?
 • Miten asiakaslähtöisyys toteutui?
10.30-10.45
Kahvitauko
13.00-14.15
Oikea-aikainen arviointi ja hoito
 • Hoito- ja tutkimusjonojen vaikutus oikea-aikaisen hoidon toteutumiseen
 • Miten ottaa asioita puheeksi ja motivoida lasta ja perhettä avun ja tuen vastaanottamiseen?

WORKSHOP: Oikea-aikainen arviointi ja hoito

 • Jos hoitoketju lapsen haasteiden havaitsemisen jälkeen toimisi ihanteellisesti, mitä silloin tapahtuisi?
14.15-14.30
Kahvitauko
14.30-15.30
Eri ammattiryhmien välisen yhteistyön kehittäminen
 • Kokemuksia ja tunnelmia työelämän varrelta
 • Toimivia yhteistyön rakenteita kehittämässä

WORKSHOP: Yhteistyö omassa organisaatiossa

 • Miten teidän organisaatiossa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kesken?
 • Mitkä asiat toimivat, mitkä asiat eivät?
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä & koulutus päättyy

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 21.6.2019 asti Etuhinta 19.7.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 21.6.2019 asti Etuhinta 19.7.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A,
02150 Espoo

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.