Uutta potkua prosessien ja arvovirtojen johtamiseen & kehittämiseen!

Prosessiajattelu on ollut vahvasti esillä johtuen mm. laadunhallintajärjestelmistä: Tuhansia prosessikaavioita on piirretty, mutta niiden kehittäminen ja hyödyntäminen asiakaslisäarvon tuottamisessa sekä tuloksen teossa voi jäädä usein taustalle. 

Kehittämistavat ovat saattaneet keskittyä liikaa korjaaviin toimenpiteisiin, jolloin ennaltaehkäisevä toiminta jää usein varjoon. Miksi? Henkilöstöä ei ole tarpeeksi osallistettu prosessiajatteluun eikä itseohjautuvaa kehittämisen ilmapiiriä ole rakennettu.


Lean-filosofia on osoittautunut oivalliseksi arvovirtaprosessien kehittämismenetelmäksi

Lean & Prosessien johtaminen julkishallinnossa -koulutuksessa opit yhdistämään Leanin johtamiskulttuuria ja menetelmiä siten, että nostat tuttujen prosessien tuloskuntoa. Tuhansien prosessikuvausten maailmassa on kannattavaa yhdistää prosessiajattelu ja Lean-arvovirtojen kehittämistekniikat, jotta voit saavuttaa toivotun lopputuloksen. Lean-filosofia on toiminut varsinkin organisaatioissa, joissa on taustalla vuosien kokemus prosessityöstä.

Koulutuksen aikana saat vastauksia kysymyksiin:

 • Prosessi- ja arvovirtajohtaminen – millaista johtamiskulttuuria onnistuminen edellyttää?
 • Miten prosessien ja arvovirtojen kuvaustekniikoita voidaan hyödyntää kehittämisessä?
 • Miten selkeyttää prosessi- tai arvovirtajohtamisen rooleja?
 • Millainen on organisaatiorakenteiden vaikutus prosessien ja arvovirtojen johtamiseen?

Koulutusta vetää kokenut & alan rautainen ammattilainen Jussi Moisio, jolla on vuosikymmenten kokemus jatkuvan parantamisen, riskien- ja laadunhallinnan sekä prosessiajattelun ja prosessien mittaamisesta  kuin myös erilaisista arvioinneista ja auditoinneista.


Leanista voimaa päivittäiseen toimintaan!

 

Koulutuksen päiväohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa / koulutuspäivä sopivissa väleissä.

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Prosessi- / arvovirtajohtaminen – millaista johtamiskulttuuria onnistuminen edellyttä?
 • Hyvän prosessijohtamiskulttuurin piirteitä
 • Lean-johtamiskulttuurista tukea prosessijohtamiseen
 • Prosessijohtajan / arvovirtajohtajan ominaisuuksia
 • Prosessitiimin / arvovirtatiimin ja tiimien välisen yhteistyön menestystekijät ja sudenkuopat

Ryhmätyöharjoitteita

10.30-12.00
Prosessin / Lean-arvovirran ohjaamisen tavoitteet
 • Asiakasryhmien sekä olennaisten sidosryhmien tarpeiden ja vaatimusten toteuttaminen
 • Markkinapaineisiin ja kilpailukykyvaatimusten kiristymiseen vastaaminen
 • Strategisten tavoitteiden jalkauttaminen prosesseille / arvovirroille
 • Laki- ja viranomaisvaatimusten täyttäminen
 • Palautteista, mittareista ja erilaisista arvioinneista tunnsitettujen kehitystarpeiden toteuttaminen
 • Riskianalyyseistä tunnistettujen merkittävien riskienhallinta
 • Prosessien kyvykkyyden vahvistaminen

Ryhmätyöharjoitteita

12.00-13.00
Lounas
13.00-14.00
Prosessien / arvovirtojen mallintamisen periaatteet
 • JHS 152 mallin periaatteet
 • BPMN-notaatiomalli lyhyesti
 • Arvovirtakuvaustekniikka lyhyesti
 • Muita kuvausmalleja
 • Kuvausmallien kytkeytyminen organisaatiorakenteisiin
 • Kuvaamisprojektin onnistumistekijöitä

Ryhmätyöharjoitteita

14.00-15.00
Strategian jalkauttaminen prosessikartan prosesseille / arvovirroille aina yksilötasolle asti
 • Suora peilaus strategisista päämääristä ydinprosesseille
 • Konkreettisten prosessin / arvovirran strategiaa tukevien tavoitteiden tunnistaminen
 • Prosessin / arvovirran strategisten tavoitteiden mittareiden määrittäminen
 • Strategisten tavoitteiden jalkautus osaprosesseille ja tiimeille
 • Strategisten tavoitteiden karsiminen tarvittaessa
 • Ennakoivien mittareiden määrittäminen
 • Mittareiden koostaminen eri tasojen mittaristonäytöiksi

Ryhmätyöharjoitteita

15.00-15.50
Operatiivisten mittarien tunnistaminen
 • Asiakas- ja sidosryhmävaatimuksiin ja odotuksiin liittyvien mittareiden määrittäminen
 • Tehokkuus-, volyymi-, joustavuus- ym. muista operatiivisista seikoista johdettavien mittareiden määrittäminen
 • Operatiivisten mittareiden jalkauttaminen osaprosesseihin ja tiimeille
 • Operatiivisten mittareiden karsiminen

Ryhmätyöharjoitteita

15.50-16.00
Yhteenveto ja päivän lopetus

2. päivä

08.30-09.00
Aamukahvi
09.00-10.30
Organisaatiorakenteiden vaikutus prosessien / arvovirtojen ohjaamiseen
 • Linjaorganisaatio
 • Matriisiorganisaatio
 • Prosessiorganisaatio
 • Muita organisaatiorakennenäkökulmia

Ryhmätyöharjoitteita

10.30-12.00
Prosessin / arvovirran omistajan roolin ja linjaorganisaation roolien yhteensovittaminen, roolimatriisi
 • Ylimmän johtoryhmän rooli prosessi- / arvovirtojen johtamisessa
 • Prosessitoimiston rooli, mikäli käytössä ja prosessitoimiston vetäjän rooli
 • Prosessityön ohjausryhmän rooli ja tuki prosessien ohjauksen sisäänajossa
 • Prosessin johtaja, omistaja, arvovirran johtaja / omistaja vastuut, valtuudet, vuorovaikutussuhteet
 • Linjaorganisaation johtaja, päällikkö rooli
 • Prosessi- tai arvovirtatiimin rooli
 • Kokonaiskuvan selkeyttäminen – roolimatriisin määrittely
 • Roolikuvien toimivuuden seuranta ja täsmentäminen tarvittaessa

Ryhmätyöharjoitteita

12.00-13.00
Lounas
13.00-14.30
Prosessi- / arvovirtatiimien itseohjautuvuuden ja päätösvallan kasvattaminen virtaustehokkuuden parantamiseksi
 • Itseohjautuvien tiimien rakentamisen haasteet
 • Lean-johtamismallin tuki hierarkiatasojen mataloittamiseksi ja tiimien itseohjautuvuuden vahvistaminen
 • Ylimmän johdon ja esimiesten rooli tiimien itseohjautuvuuden kehittämisessä
 • Esimiesten roolit tilanteessa, jossa tiimit ovat itseohjauvia
 • Itseohjautuvien tiimien motivaatiotekijät
 • Asiantuntijatyön virtaustehokkuuden kehittämisen vaikutus tiimien toimintaan (Kevin J Duggan, Sari Torkkola ym. havainnot, miten tehostaa asiantuntijatyön virtausta arjessa)

Ryhmätyöharjoitteita

14.30-15.45
Prosessien / arvovirtojen KATA ja KAIZEN kehittämismallit
 • Toyota KATA; parannuskata ja valmennuskata pienten askelten jatkuvana kehittämisenä
 • Valmentavan esimiehen rooli
 • Oppijan tai oppivan tiimin rooli
 • Haaste – tavoitetilat – este esteeltä PDSA eteneminen
 • KAIZEN-työpajat prosessien ja arvovirtojen kehittämisessä
 • Kehityskohteista päättäminen mm. hukka-analyyseistä, prosessikävelyjen pohjalta, arvoanalyyseistä
 • Ennakkovalmistelut, osallistujien valinta, fasilitaattori, työpajapäivät
 • A3 dokumentointi oppimiskokemusten jakamiseksi

Ryhmätyöharjoitteita

15.45-16.00
Yhteenveto koulutuspäivistä, osallistujien kokemuksia. Koulutus päättyy

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 8.2.2019 asti Etuhinta 8.3.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 8.2.2019 asti Etuhinta 8.3.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle:
ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Seuraavat toteutukset:

11.-12.9.2019 | Espoo

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A,
02150 Espoo

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.