Lean tuhansien prosessikuvausten maailmassa!

Prosessikaavioiden kehittäminen ja hyödyntäminen asiakaslisäarvon tuottamisessa sekä tuloksen teossa voi jäädä usein taustalle.  Kehittämistavat ovat saattaneet keskittyä liikaa korjaaviin toimenpiteisiin, jolloin ennaltaehkäisevä toiminta jää usein varjoon. Miksi? Henkilöstöä ei ole tarpeeksi osallistettu prosessiajatteluun eikä itseohjautuvaa kehittämisen ilmapiiriä ole rakennettu.


Lean & Prosessien johtaminen julkishallinnossa -koulutuksessa opit yhdistämään lean-johtamiskulttuurin ideotita ja -menetelmiä tuttujen prosessien tuloskunnon nostamiseen.  Koulutuksessa pääset syvennytään siihen, kuinka johto ja esimiehet toimivat henkilöstön kanssa leanin maailmassa sekä kuinka nämä samat ajatukset voidaan ottaa käyttöön myös prosessiajatteluun.

Henkilöstön aktiivinen mukaanotto leanin KATA- ja KAIZEN-menetelmissä soveltuu prosessien kehittämiseen, joten pääset oppimaan toimivia periaatteita, jotka ovat nopeasti sovellettavissa omassa organisaatiossasi.

Kouluttajalla  Jussi Moisiolla on 25 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien, prosessien ja leanin menetelmien kouluttamisessa, konsultoinnissa ja sertifiointiauditoinneissa. Lean on tuonut selkeän piristävän “doping-ruiskeen” paikalleen usein jämähtäneisiin prosessimalleihin ja uutta virtaa prosessien kehittämiseen.


Saa uutta potkua prosessien ja arvovirtojen johtamiseen & kehittämiseen!

 

Koulutuksen päiväohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa / koulutuspäivä sopivissa väleissä.

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Prosessijohtaminen, prosessien mittaaminen ja kehittäminen
 • Prosessiajattelun ja prosessijohtamisen piirteitä
 • Prosessijohtamiskulttuuri
 • Linjaorganisaatio, matriisiorganisaatio, prosessiorganisaatio
 • Muita organisaatiorakennenäkökulmia
 • Prosessijohtajan / arvovirtajohtajan ominaisuuksia
 • Prosessitiimin / arvovirtatiimin ja tiimien välisen yhteistyön menestystekijät ja sudenkuopat
 • Ryhmätyöharjoitteita
10.30-10.45
Kahvitauko
10.45-12.00
Prosessien mallintamisen periaatteet
 • JHS 152 -mallin periaatteet prosessien mallintamisessa
 • BPMN-notaatiomalli lyhyesti
 • Muita kuvausmalleja
 • Kuvausmallien kytkeytyminen organisaatiorakenteisiin
 • Kuvaamisprojektin onnistumistekijöitä
 • Ryhmätyöharjoitteita
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.30
Prosessin omistajan roolin ja linjaorganisaation roolien yhteensovittaminen, roolimatriisi
 • Ylimmän johtoryhmän rooli prosessi- / arvovirtojen johtamisessa
 • Prosessitoimiston rooli mikäli käytössä ja prosessitoimiston vetäjän rooli
 • Prosessityön ohjausryhmän rooli ja tuki prosessien ohjauksn sisäänajossa
 • Prosessin johtaja, omistaja, arvovirran johtaja / omistajan vastuut, valtuudet, vuorovaikutussuhteet
 • Linjaorganisaation johtajan ja päällikön rooli
 • Prosessi- tai arvovirtatiimin rooli
 • Kokonaiskuvan selkeyttäminen, roolimatriisin määrittely
 • Roolikuvien toimivuuden seuranta ja täsmentäminen tarvittaessa
 • Ryhmätyöharjoituksia
14.30-14.45
Kahvitauko
14.45-16.00
Strategian jalkauttaminen prosessikartan prosesseille / arvovirroille aina yksilötasolle asti
 • Prosessin / arvovirran strategisten tavoitteiden mittareiden määrittäminen
 • Strategisten tavoitteiden jalkautus osaprosesseille ja tiimeille
 • Operatiivisten prosessimittareiden määrittäminen
 • Ennakoivien mittareiden määrittäminen
 • Mittareiden koostaminen eri tasojen mittaristonäytöiksi
 • Lean-ajattelussa korostuvat arvovirtamittarit
 • Prosessien kehittämisen menetelmiä
 • Ryhmätyöharjoitteita

2. päivä

08.30-09.00
Aamukahvi
09.00-10.30
Arvovirtakuvaamisen periaatteet, lean-johtamiskulttuuri, jatkuva parantaminen ja ongelmanratkaisutaito
 • Kehitettäväksi valittavien palveluperheiden tunnistaminen
 • Arvovirran nykytilan kuvaaminen
 • VA, NNVA- ja NVA -työvaiheiden tunnistaminen, informaatiovirrat, työvaiheet, aika-akseli, tietolaatikot
 • Tulevaisuuden arvovirran tavoitetilan määrittäminen
 • Nykytilan kehittämiskohteiden tunnistaminen

Arvovirtakuvausharjoitus: ryhmät kuvaavat valitsemansa prosessin arvovirran nykytilan ja tunnistavat tavoitetilaa vasten nykytilasta kehittämiskohteita.

10.30-10.45
Kahvitauko
10.30-12.00
Arvovirtakuvaamisen periaatteet, lean-johtamiskulttuuri, jatkuva parantaminen ja ongelmanratkaisutaito - jatkuu
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.30
Lean-johtamisen ja johtamiskulttuurin piirteitä, johdon rooli, päivittäisjohtamisen malli, tiimien rooli ja vastuu arvovirtojen kehittämisessä
 • Lean-johtamiskulttuurin piirteitä
 • Ylimmän johdon rooli ja vastuu lean-johtamisen onnistumisessa
 • Leader Standard Work – mitä johtamisessa voidaan vakioida
 • Operatiivinen päivittäisjohtaminen olennaisena osana leania
 • Tiimien valmentaminen, itseohjautuvuus, ongelmanratkaisutaidot
 • Ryhmätyöharjoitteita
14.30-14.45
Kahvitauko
14.30-15.45
Lean-kehittämismenetelmiä prosessien / arvovirtojen sujuvuuden ja asiakashyödyn parantamiseksi
 • Asiantuntijatyön hukkien tunnistaminen ja eliminointi
 • Kapeikkoajattelu kehittämiskohteiden priorisoinnissa
 • Kanban-tilanneohjaustaulut tiimien ohjauksessa
 • Esimies valmentaja – tiimi kehittäjänä – kata-metodi
 • Kaizen-työpajat kehittämispuskureina
 • Ryhmätyöharjoitteita
15.45-16.00
Yhteenveto koulutuspäivistä, osallistujien kokemuksia. Koulutus päättyy

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 12.7.2019 asti Etuhinta 9.8.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 12.7.2019 asti Etuhinta 9.8.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: ryhmatarjous@professio.fi Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme. Peruutusehdot Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park Keilaranta 1 A, 02150 Espoo Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä. Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.