TULEVAISUUDEN LEIKKAUSSALI 2018 -tapahtumassa puhututtivat:

JOHTAJIA RIITTÄÄ, HOITOHENKILÖKUNTAA EI

”Mikä mättää henkilöstöresursseissa?”

KUSTANNUSTEHOKKUUTTA TOIMINTAAN

”Leikkaamalla vai leikkaamalla vähemmän?”

LEIKKAUSSALIN TOIMINTA KANSAINVÄLISESTÄ NÄKÖKULMASTA

”Professio vai prosessit leikkaustoimintaa ohjaamassa?”