Opi, kuinka sinä ja tiimisi kohtaatte asiakaslähtöisesti tulevaisuuden haasteineen

Kuinka sopeutua digitalisaatioon ja muihin megatrendeihin? Ovatko perinteinen psykiatria, päihdehuolto ja sosiaalityö kyenneet päivittymään nykyajan integratiivisiksi palveluiksi ja kuinka tästä edetään?

Tulevaisuus megatrendeineen tuo muutospaineita asiakaslähtöisen asiakkaan arkeen rakentuvan kuntoutuksen toteuttamiselle. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden monialainen kuntoutus -koulutus parantaa tähän valmistautumista edistämällä organisatorista ketteryyttänne ja muutoksiin sopeutumisen sijaan voit asettua uudistamisen toteuttajaksi.

Asiakkaan kohtaaminen ja ymmärtäminen sekä palveluiden ruohonjuuritason toimivuus ovat onnistumisen edellytyksiä miten tahansa järjestetyissä ja hallinnoiduissa palveluissa. Koulutus avaa kattavasti tämän ydinteemoja ja antaa ideoita omien ratkaisujesi ja toimintatapojesi kehittämiseen.

Tulevaisuuden asiakaslähtöiset ja räätälöidyt ratkaisut rakennetaan monialaisella ja monitoimijaisella yhteistyöllä. Perinteinen professioajattelu on korvautumassa toiminnallisella hybridiajattelulla, jossa terveys, psykososiaaliset teemat ja työn ulottuvuudet ovat luonnollisia ja tasavertaisia asiakassuunnitelman osia. Koulutus avaa hyvän ja asiakaslähtöisen viranomaistyön sisältöjä ja sinä voit olla avaintekijä uuden toimintakulttuurin luomisessa.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on suunnattu kaikille mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen työntekijöille ja esimiehille, niin sosiaalialan, psykiatrian kuin perusterveydenhuollon ammattilaisille.

 

Koulutuksen ohjelma

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.15
Tavoitteena mahdollisimman hyvä elämä – Mitä ja mihin kuntoutamme?
 • Asiakas arkensa ja sen tavoitteiden määrittäjänä
 • Mitä asiakaslähtöisyys on ja miten se haastaa viranomaisyhteistyön?
 • Monipolkuinen eteneminen kuntoutuksen toteutuksessa
10.15-10.30
Kahvitauko
10.30-12.00
Muuttuva monimuotoinen elinympäristömme
 • Megatrendit arjen ja palvelujärjestelmän muotouttajina
 • Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet kuntoutuksessa
 • Työn murros uudistaa työelämän ja sen sisällöt – Professioiden perinteistä osaavaan yhteistyöhön ja uuden oppimisen valmiuteen
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
Toimialan erityispiirteistä
 • Kohteena koko elämä – Sairauksista aiempien sukupolvien kautta osallisuuteen ja sosiaalietuuksiin
 • Ongelmien kietoutuneisuus ja noidankehät
 • Kukaan ei voi osata kaikkea – Viranomaisyhteistyön toimivuus asiakkaan oikeutena
14.15-14.30
Kahvitauko
14.30-15.30
Kuntoutuksen sisällöllisiä lainalaisuuksia
 • Tavoitteena paraneminen, käynnistyminen, toipuminen vai putoamisen hidastaminen?
 • Työ, sen eri muodot ja merkitykset elämän rakenteina
 • Tasapainoilun taito – Valmentavaa tukea vai passivoivaa puolesta tekemistä?
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä

2. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Moderni palvelujärjestelmä kuntoutuksen toteutuksessa
 • Palveluintegraation mahdollisuudet ja vaarat – Uudenlaista yhteistyötä ja erityisosaamisen turvaamista
 • Matala kynnys ja asiakaslähtöinen palveluohjaus järjestelmän kehittämisen tukena
 • Yhteisölliset toimintamuodot ratkaisuina – Modulaariset ryhmätoiminnat, vertaistuki ja muut arjen sujuvoittajat ja niiden sisältämät mahdollisuudet
10.30-10.45
Kahvitauko
10.45-12.00
Elinympäristöön tehtävä työ
 • Laitosten, osastojen ja vastaanottojen todellisuudesta reaalielämään osallistavaa sosiaalityötä painottaen
 • 3. ja 4. sektori, kokemusasiantuntijat, vertaistuki ja omaiset arjen voimavaroina
 • Verkostoituva työ ja ekosysteemiset ja alustataloudelliset ratkaisut monialaisuuden laajentamisessa
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
Kuntouttavien työtekijöiden kompetenssit
 • Ammattitaitoina oppimisen kyky, yhteistyötaidot ja yhteiskunnallinen kiinnostus
 • Ominaisuuksina laaja-alaisuus, uteliaisuus, ennakkoluulottomuus ja moniselittyisyyden sieto
 • Työtehtävänä suvaitsevaisuuden, myötäelämisen ja tavoitteellisuuden liitto
14.15-14.30
Kahvitauko
14.30-15.30
Uudistuva kuntouttava tiimi
 • Monialaisuutta, moniammatillisuutta ja uusia toimintamalleja
 • Muutostyön lainalaisuuksia ja niiden kanssa elämisen taito
 • Oma tiimini asiakaslähtöisenä uudistajana
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 13.9. asti Etuhinta 11.10. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 13.9. asti Etuhinta 11.10. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan!

Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: ryhmatarjous@professio.fi
Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo
Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.
Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.