Yli kymmenen vuotta myöhemmin: Enemmän työttömiä nuoria kuin 2008.

Suomessa on yhä hieman enemmän työttömiä nuoria kuin ennen taloustaantuman alkua vuonna 2008. Työmarkkinat ovat muuttuneet aiempaa epävarmemmiksi ja esimerkiksi määräaikaiset työsuhteet ovat yleistyneet juuri nuorten kohdalla. Nuorten mielenterveysongelmat ovat yleistyneet, mutta nuorten psykiatriseen hoitoon käytetyt resurssit eivät ole samassa määrin kasvaneet. 


Nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisy -koulutuksen jälkeen ymmärrät, miten nuorisotyöttömyys on tilastollisesti kehittynyt ja miltä lähitulevaisuus näyttää. Opit nuorisotyöttömyyteen, nuorten syrjäytymiseen ja talouden murrokseen liittyviä eurooppalaisia trendejä ja suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteitä. Koulutus antaa kattavan kuvan erilaisista ongelmista kärsivistä nuorista auttaen lisäämään vuoropuhelua ja räätälöimään palveluja eri ryhmille sopiviksi.

Koulutuksen ensimmäisenä päivänä tarkastellaan tarkemmin sitä, mistä puhumme kun puhumme nuorista ja nuorisotyöttömyydestä. Arvioimme eri interventioiden tuloksia ja oppeja sekä saat kattavan yleiskuvan siitä, miltä nuorisotyöttömyyden hoito näyttäytyy julkisen sektorin näkökulmasta, mitä toimenpiteitä on tehty ja millaisilla tuloksilla. Pohdimme myös yhdessä luentoihin pohjautuen nuorten työllisyyden hoidon tulevia suuntauksia.

Koulutuksen toisena päivänä tarkastellaan syrjäytymisen ongelmaa laajemmasta näkökulmasta pohtimalla talouden ja työmarkkinoiden muuttumista, nuorten kokemaa epävarmuutta sekä vaikeuksia löytää omaa paikkaansa nykytaloudessa. Syvennymme mielenterveysongelmien ja sosiaalisten ongelmien yhteyteen nuorten syrjäytymiseen ja siihen, miten nuoria voitaisiin tukea entistä paremmin.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on suunnattu kaikille nuorten parissa työskenteleville, nuorille tarjottavia palveluita suunnitteleville ja niistä päättäville. Koulutus soveltuu monelle eri tasolle –  esimerkiksi asiantuntijatasolle, esimiehille, päälliköille, nuorisotyöntekijöille, opetusalan henkilöstölle kunnissa, järjestöissä ja valtiolla.

Koulutuksen ohjelma

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Kenestä puhumme kun puhumme nuorista?
 • Miksi nuorisotyöttömyydestä tulisi kantaa huolta?
 • Nuoret väestöryhmänä  
 • Keskustelua: Mitä tämä tarkoittaa työllisyyden hoidon näkökulmasta?
10.30
Kahvitauko
10.45-12.00
Kokemuksia nuorisotyöttömyyden hoidosta 2010-luvulta
 • Millainen kokonaisuus nuorisotyöttömyyden hoidosta muodostuu?
 • Nuorisotakuu yhteen kokoavana sateenvarjona – Opit valistelusta ja toimeenpanosta
 • Kohti monialaisuutta ja jatkuvuutta?
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
Kokeilukulttuuria, mitä tiedämme tuloksista?
 • Esimerkkejä kokeiluista
 • Miten tuloksellisuutta arvioidaan ja miten pitäisi arvioida?
 • Keskustelua: Miten kokeiluja tulisi lähteä laajentamaan?
14.15
Kahvitauko
14.30-15.30
Tulevia suuntauksia
 • Mitä osaamme sanoa tulevista trendeistä?
 • Mitä työkaluja työllisyyden hoidossa tarvitaan?
 • Keskustelua
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä

2. päivä

8.30
Aamukahvi
09.00-10.30
Epävarmuus ja nuorisotyöttömyys eurooppalaisina ongelmina
 • Talouden murros, pätkätyösuhteet ja epävarmuus työmarkkinoilla
 • Euroopan talouskriisi
 • Learning cafe: mitkä ovat suomalaisten nuorten syrjäytymisen erityispiirteitä?
10.30
Kahvitauko
10.45-12.00
Nuoret politiikan kohteena
 • Syrjäytyvätkö nuoret yhteiskunnasta vai yhteiskunta nuorista?
 • Parityöskentely: nykynuoren motivointi
 • Nuorten tavoitteet, nykytalouden paineet
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
Nuoret ja mielenterveys
 • Nuoren yleisimmät mielenterveysongelmat
 • Mielenterveysongelmat syrjäytymistä selittävänä tekijänä
 • Keskustelu: psykiatrisen hoitojärjestelmän haasteet ja kehittäminen
14.15
Kahvitauko
14.30-15.30
Sosiaaliset ongelmat
 • Taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen
 • Sosiaaliset riskitekijät
 • Learning cafe: uusia väyliä nuorten ja palvelujärjestelmän kohtaamiseen?
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 27.9. asti Etuhinta 25.10. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 27.9. asti Etuhinta 25.10. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan!
Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A,
02150 Espoo

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.