Moniammatillista osaamista tarvitaan.

Suomessa on valmisteilla Käypä hoito -suositus autismikirjon hoitoon ja kuntoutukseen, joka tulee edellyttämään ensisijaisesti näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä kuntoutuksessa. Tämä tulee osaltaan lisäämään täydennyskoulutustarpeita kuntoutuskentällä, jotta osaamista olisi saatavilla myös Suomessa.

Mikä PRT? Pivotal Response Training autismikirjon kuntoutuksessa -koulutuksessa syvennyt PRT (Pivotal Response Training) -menetelmän perusteisiin osana autismikirjon lasten taitojen arviointi- ja kuntoutusprosessia. Koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet käyttää näyttöön perustuvaa ja sovellettuun käyttäytymisanalyysiin (ABA:an) pohjautuvaa PRT -menetelmää ja sen perustekniikoita.

Kaksipäiväisen koulutuksen aikana opit tarvitsemasi ABA:n ja PRT:n perusteet, saat kokonaisvaltaisen käsityksen autismikirjon kuntoutuksen suunnittelusta ja opit käyttäytymisen tarkemman määrittelytavan. Lisäksi, saat käyttöösi useita tekniikoita lapsen käyttäytymisen säätelyyn kuntoutus- ja oppimistilanteissa sekä näet sovellusesimerkkejä PRT-menetelmän käytöstä kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pienten autismikirjon lasten kanssa.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti autismikirjon kuntoutukseen tai sen suunnitteluun osallistuville terapeuteille tai ohjaajille, esim. toimintaterapeuteille, puheterapeuteille, psykologeille, käyttäytymisterapeuteille, kuntoutusohjaajille, autismiohjaajille, päivähoidon työntekijöille ja muille aiheen parissa työskenteleville. 

Koulutuksen päiväohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa / koulutuspäivä sopivissa väleissä.

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Tervetuloa koulutukseen: Esittäytyminen, koulutuksen tavoitteet ja osallistujien odotukset

Teoreettisia perusteita

  • Mitä ABA eli sovellettu käyttäytymisanalyysi oikein on?
  • Autismikirjon lapsen oppimisen lähtökohdat
  • Neurobiologia ja varhaiskuntoutus lyhyesti

PRT-menetelmän osa-alueet autismikirjon kuntoutuksessa

  • Sosiaalisten leikki- ja kommunikaatiotaitojen opettaminen
  • Motivaatio
10.30-10.45
Kahvitauko
10.45-12.00
PRT-menetelmän perustekniikat
 • Motivaatiotekijöiden ja lapsen taitotason huomiointiin
 • Toivotun käyttäytymisen lisäämiseen
 • Käyttäytymisen vahvistamiseen
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
PRT-menetelmän perustekniikat jatkuu
 • Leikki- ja kommunikaatiokäyttäytymisen arviointi lyhyesti case-esimerkin valossa
 • Kliininen ABC -malli apuna käyttäytymisen kuvaamiseen (käyttäytymisen tarkka määrittely)
 • PRT-menetelmän perustekniikoiden käytön suunnittelu kuntoutuksessa (käyttäytymisen muuttamista koskeva suunnitelma)
14.15-14.30
Kahvitauko
14.30-15.30
Kuntoutusohjelman toteuttaminen case-esimerkin valossa
 • Videoesimerkkejä kuntoutuksen etenemisestä
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä
 • Muistilista kotiin viemisiksi
 • Valmistautuminen seuraavaan päivään

2. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
PRT-menetelmän perustekniikat osana taitojen opettamista
 • Uusien taitojen opettaminen
 • Jo osattujen taitojen ylläpito
10.30-10.45
Kahvitauko
10.45-12.00
Kuntoutusohjelman toteuttaminen case-esimerkkien valossa

Sosiaalisen kommunikaation taidot:

 • Perusvuorovaikutustaidot: vuorovaikutukseen liittyminen
 • Sosiaalisen kognition taidot: jaettu tarkkaavuus
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
Kuntoutusohjelman toteuttaminen case-esimerkkien valossa

Sosiaalisen kommunikaation taidot: 

 • Funktionaalinen kommunikointi ja pragmaattiset taidot (puheen tai äänen tuottaminen ja ei-puhuttu kieli)
 • Kielellinen prosessointi: ymmärtäminen ja kielioppi
14.15-14.30
Kahvitauko
14.30-15.30
Kuntoutusohjelman toteuttaminen case-esimerkin valossa

Sosiaaliset leikkitaidot

 • Sensoriset leikkirutiinit ja esineillä tapahtuva leikki
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä
 • Muistilista kotiin viemisiksi
 • Koulutuspalaute

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Kokonaisuus Hinta
495 €

Ota kollegasi mukaan!
Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A, 02150 Espoo
Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.
Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.