Olennaisen ja oikea-aikaisen taloustiedon merkitys kasvaa

Mistä löytää olennainen? Mikä on olennaista?

Koko organisaation on tärkeää ymmärtää, mitkä asiat ja tekijät vaikuttavat yrityksen talouteen, mitä raportoitu taloustieto tarkoittaa ja miten tietoa hyödynnetään päivittäisessä toiminnassa ja johtamisessa. Olennaista on myös se, että kaikki puhuvat samaa kieltä, kun keskustellaan organisaation taloudesta ja sen kehittymisestä. 


Taloustaitoja esimiehille ja asiantuntijoille -koulutuksessa syvennytään talouden peruskäsitteisiin ja lainalaisuuksiin, nykyaikaisen taloushallinto-organisaation toimintoihin ja prosesseihin sekä liiketoiminnan arvon merkitykseen yhtenä yrityksen toiminnan tukipilarina. Aihetta lähestytään käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla ja keskusteluiden aikana voit tuoda esiin myös omia erityiskysymyksiä.

Koulutus auttaa sinua ymmärtämään paremmin omaa liiketoimintaa liiketoiminnan mallintamisen, budjetoinnin ja rullaavan ennustamisen näkökulmasta. Lisäksi saat työkaluja olennaisen taloustiedon suodattamiseen, tulkitsemiseen ja analysointiin sekä päivittäiseen talousviestintään.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on tarkoitettu jokaiselle, joka tarvitsee työssään talouden peruskäsitteiden ja lainalaisuuksien tuntemusta ja tulkintaa,  talouden perusteiden hallintaa päivittäisiin rutiineihin, erilaisiin päätöksentekotilanteisiin tai budjetoinnin tai ennustamisen prosesseihin. Koulutus auttaa myös esimiestehtävissä toimivia talousasioiden viestinnässä omalle organisaatiolle.

 

Koulutuksen päiväohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa /koulutuspäivä sopivissa väleissä.

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-9.30
Orientaatiota koulutukseen
 • Odotuksia, ajatuksia ja erityiskysymyksiä
 • Yritystoiminnan ja talouden yhteys – miten erilaiset päätöksentekotilanteet vaikuttavat talouteen?
 • Pitääkö tai voiko taloutta johtaa? Miten se tehdään? Kuka vastaa?
9.30-10.15
Talouden peruskäsitteitä, terminologiaa ja säädöksiä
 • Sisäinen laskenta vs. ulkoinen laskenta vs. konsernilaskenta
 • Investointi, divestointi, pääomitus, oma pääoma, vieras pääoma
 • Muu olennainen terminologia, reunaehdot ja säädökset
10.15
Kahvitauko
10.30-12.00
Back to basics - Talouden tukipilarit
 • Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius
 • Nykymuotoisen kirjanpidon ”sudenkuoppia”…
 • Yrityksen tai liiketoiminnan arvo talouden tukipilarina?
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.00
Taloudellisen menestyksen mittaaminen
 • Olennaiset ja riittävät mittarit
 • Miten luen ja tulkitsen taloustietoja?
 • Erilaisten talousmittareiden haasteita ja rajoitteita
14.00
Kahvitauko
14.15-14.45
Kassavirta - taloudellisen menestyksen keskeinen mittari!
 • Tuloslaskelman tulos, vai kassavirta – Kumpi painaa enemmän?
 • Miksi kassa- ja kassavirta ovat tärkeitä mittareita?
 • Kassavirtaan perustuva talousohjaus
14.45-15.50
Liiketoiminnan analysointi
 • Mitä analysointi on? Onko se vain talousihmisille? Mitä hyötyä siitä on?
 • Mittaamisen, raportoinnin ja analysoinnin yhteys
 • Käytännön työkaluja analysointiin
 • Harjoitus: Esimerkkiyrityksen tunnusluvut ja liiketoiminnan analysointi
15.50-16.00
Yhteenveto päivästä

2. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.15
Harjoitustyön jatko/purku, havainnot ja keskustelu
10.15
Kahvitauko
10.30-12.00
Liiketoiminnan mallintaminen
 • Miten liiketoiminta mallinnetaan?
 • Mitä hyötyä liiketoiminnan mallintamisesta on?
 • Liiketoiminnan mallintaminen mittaamisen ja päätöksenteon tukena
 • Demo: Esimerkkiyritys liiketoiminnan mallintamisen näkökulmasta
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
Liiketoiminnan ja talouden olennaisia rajapintoja
 • Budjetointi ja rullaava ennustaminen – Kumpi parempi? Vai molemmat?
 • Investoinnit – työkalu toiminnan jatkuvuuteen ja kasvuun
 • Projektin talous – jotain erilaista?
 • Yrityksen strategian ja talouden yhteys – vai onko sitä?
14.15
Kahvitauko
14.30-15.30
Hinnoittelu kannattavan kasvun mahdollistajana
 • Hinnoittelun ja liikevaihdon yhteys
 • Maksuehto – osa hinnoittelua
 • Mitä on tuloutus? Mihin se vaikuttaa? Voiko siihen vaikuttaa?
15.30-50
Mittaaminen ja raportointi päätöksenteon tukena
 • “Painting with Numbers” – mitä se on?
 • Liiketoiminnan arvotekijät johtamisen ja päätöksenteon tukena
 • Talousviestintä osana raportointia ja johtamista
15.50-16.00
Yhteenveto päivästä/koulutuksesta - mitä opimme tästä?

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 27.9.2019 asti Etuhinta 25.10.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 795 € 845 € 895 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 27.9.2019 asti Etuhinta 25.10.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 945 € 995 € 1 045 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A
02150 Espoo

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.