Näin teet onnistuneen tietojärjestelmäprojektin!

Organisaatioiden toiminnan kehittyessä on luonnollista, että myös tietojärjestelmät kehittyvät. Tietojärjestelmän hankinta on moniulotteinen kokonaisuus, jonka uudistaminen edellyttää aina johdonmukaista suunnittelutyötä ja laajemman projektin käynnistämistä. Tämä taas vaatii organisaatiolta osaavia tekijöitä: projektin vetäjältä ammattitaitoa ja tiimin jäseniltä monipuolista osaamista pahimpien karikoiden välttämiseksi.


Tietojärjestelmän hankinta julkishallinnossa -koulutuksessa pääset perehtymään julkisen tietojärjestelmähankinnan ja projektin läpiviennin eri vaiheisiin. Viitekehyksenä toimii projektien yleinen vaiheistusmalli, johon peilaten käsitellään myös projektin elinkaari: valmistelu – kilpailutus – määrittely – suunnittelu – toteutus – käyttöönotto. Saat siis konkreettisia vinkkejä aina projektin käynnistämisestä onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen! Aihetta käsitellään monipuolisesti tilaajan näkökulmasta.

Päivien aikana tarkastellaan esimerkkejä julkisen tietojärjestelmähankinnan vaatimusmäärittelyyn sekä tarjouspyynnön laadintaan ja tarjousten vertailuun liittyen. Esimerkit käsittelevät sekä perinteisiä järeitä projekteja että ketteriä projekteja (Scrum). Koulutusmateriaali sisältää runsaasti vinkkejä ja linkkejä muihin tuki- ja lisämateriaaleihin.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu julkishallinnon tietojärjestelmähankintaan tai käyttöönottoprojektiin osallistuville henkilöille: projektipäälliköille ja tarjouspyynnön valmistelijoille, hankinta-asiantuntijoille, tietohallinnon henkilöstölle sekä tilaajan projektiryhmän ja ohjausryhmän jäsenille.


Koulutukseen osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutukseen ja kouluttajaan. He ovat antaneet Antille ja koulutukselle keskiarvosanaksi huikeat 4,8/5! Lue kommentteja oikealta sivupalkista.

Osallistumalla koulutukseen parannat valmiuksiasi onnistua oman organisaatiosi tietojärjestelmäprojektissa yhdessä tiimisi kanssa!

 

Koulutuksen päiväohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa / koulutuspäivä sopivissa väleissä.

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-12.00
Johdanto tietojärjestelmän hankintaprojektin käynnistämiseen ja projektin valmisteluun
 • Tutkimustuloksia projektien onnistumiseen ja epäonnistumiseen vaikuttavista tekijöistä
 • Projektin onnistumisen mittareiden muodostaminen
 • Järeän projektin elinkaari prosessina – valmistelusta käyttöönottoon
 • Tietojärjestelmän hankintamalleja
  • omistus, hosting, pilvipalvelu vai hybridi
  • tuotepohjainen vai räätälöity
  • lisensoitu vai avoimen lähdekoodin ratkaisu
  • vanhan korvaaminen vai päivittäminen
 • Tarvekartoituksen toteuttaminen, tiedonkeruutapoja
 • Ketterien ohjelmistoprojektien erityispiirteitä (Scrum)
12.00-13.00
Lounas
13.00-16.00
Käytännön esimerkkejä ja harjoituksia hankinnan valmisteluista
 • Käyttäjätarinat (Scrum) ja niiden hallinta ketterissä menetelmissä
 • Muita tarjouspyynnön valmisteluun ja vaatimusmäärittelyyn liittyviä menetelmiä
 • Käyttötapauksien (use case) kuvaaminen
 • Integraatioita koskevat vaatimukset
 • Ei-toiminnallisten (laadullisten) vaatimusten määrittely
 • Vaatimusten kokoaminen ja hyödyntäminen kilpailutuksessa
 • Harjoitustehtäviä ja esimerkkejä

Kertaus ja yhteenveto ensimmäisestä koulutuspäivästä!

16.00
Koulutuspäivä päättyy

2. päivä

08.30-09.00
Aamukahvi
09.00-12.00
Kilpailutusvaiheen toteutus
 • Tietojärjestelmähankintoihin soveltuvat hankintamenettelyt
 • Esimerkkejä projektin aikataulun ja vaiheistuksen suunnittelusta ja kilpailutusprosessin toteutuksesta
 • Tarjouspyyntöaineiston valmistelu (esimerkeissä ei käsitellä sähköisten kilpailutusjärjestelmien käyttöä, vaan keskitytään tarjouspyyntöaineiston sisältöön)
 • Tarjousten vertailu (esimerkeissä ei käsitellä sähköisten kilpailutusjärjestelmien käyttöä, vaan keskitytään tarjousvertailun periaatteisiin)
 • Ohjelmistotoimittajan näkökulma tarjouspyyntöön vastaamisessa
 • Esimerkkejä ja harjoitustehtäviä
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
Sopimuksen valmistelu ja sopimusehtojen käyttö

Vinkkejä sopimuksen valmisteluun ja JIT2015-sopimusehtojen käyttämiseen liittyen

14.30-16.00
Vinkkejä projektin käytännön työskentelyyn: määrittelyä, suunnittelua ja toteutusta
 • Esimerkkejä projektin kokoonpanosta
 • Vinkkejä ohjausryhmä- ja projektiryhmätyöskentelyyn
 • Toimitusprojektin riskien hallinta
 • Testauksen vastuunjako
 • Vastaanotto- ja hyväksymistestauksen hyvät käytännöt
 • Vinkkejä onnistunutta käyttöönottoa koskien

Kertaus ja yhteenveto toisesta koulutuspäivästä!

16.00
Koulutuspäivä päättyy

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 5.7.2019 asti Etuhinta 2.8.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 5.7.2019 asti Etuhinta 2.8.2019 asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Koulutuksesta sanottua:

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A, 02150 Espoo
Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.
Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.