Näin tehdään onnistunut tietojärjestelmäprojekti!

Tietojärjestelmän hankinta julkishallinnossa on moniulotteinen kokonaisuus, jonka vetäjältä ja tiimin jäseniltä vaaditaan monipuolista osaamista pahimpien karikoiden välttämiseksi.

Tietojärjestelmän hankinta julkishallinnossa -koulutuksessa perehdyt kokeneen kouluttajan, Antti Laaksosen johdolla julkisen tietojärjestelmähankinnan ja projektin läpiviennin eri vaiheisiin. Koulutuksen aikana tarkastellaan runsaasti esimerkkejä julkisen tietojärjestelmähankinnan vaatimusmäärittelyyn sekä tarjouspyynnön laadintaan ja tarjousten vertailuun liittyen.

Tietoiskuja, ryhmätöitä ja käytännön esimerkkejä

Koulutus rakentuu tietoiskuista, ryhmätöistä ja erilaisten käytännön esimerkkien läpikäynneistä. Viitekehyksenä on projektien yleinen vaiheistusmalli, johon peilaten käsitellään projektin elinkaari valmisteluista kilpailutukseen ja edelleen määrittelyn, suunnittelun ja toteutuksen kautta käyttöönottoon asti.

Esimerkit käsittelevät sekä perinteisiä järeitä projekteja että ketteriä projekteja (Scrum). Asioita käsitellään tilaajan näkökulmasta ja koulutus soveltuu julkishallinnon edustajille. Koulutusmateriaali on suomenkielinen ja sisältää runsaasti vinkkejä ja linkkejä muihin tuki- ja lisämateriaaleihin.

Koulutukseen osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutukseen ja kouluttajaan. He ovat antaneet Antille ja koulutukselle keskiarvosanaksi huikeat 4,8/5! Lue lisää palautteita ja kommentteja oikealta sivupalkista.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu julkishallinnon tietojärjestelmähankintaan tai käyttöönottoprojektiin osallistuville henkilöille, kuten esimerkiksi projektipäälliköille ja tarjouspyynnön valmistelijoille, hankinta-asiantuntijoille, tietohallinnon henkilöstölle sekä tilaajan projektiryhmän ja ohjausryhmän jäsenille.

Osallistumalla koulutukseen parannat valmiuksiasi onnistua oman organisaatiosi tietojärjestelmäprojektissa!

Koulutuksen päiväohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa / koulutuspäivä sopivissa väleissä.

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-12.00
Johdanto tietojärjestelmän hankintaprojektin käynnistämiseen ja projektin valmisteluun
 • Tutkimustuloksia projektien onnistumiseen ja epäonnistumiseen vaikuttavista tekijöistä
 • Projektin onnistumisen mittareiden muodostaminen
 • Järeän projektin elinkaari prosessina (valmistelusta käyttöönottoon)
 • Tietojärjestelmän hankintamalleja (omistus, hosting, pilvipalvelu vai hybridi, tuotepohjainen vai räätälöity, lisensoitu vai avoimen lähdekoodin ratkaisu, vanhan korvaaminen vai päivittäminen)
 • Tarvekartoituksen toteuttaminen, tiedonkeruutapoja
 • Ketterien ohjelmistoprojektien erityispiirteitä (Scrum)
12.00-13.00
Lounas
13.00-16.00
Käytännön esimerkkejä ja harjoituksia hankinnan valmisteluista
 • Käyttäjätarinat (Scrum) ja niiden hallinta ketterissä menetelmissä
 • Muita tarjouspyynnön valmisteluun ja vaatimusmäärittelyyn liittyviä menetelmiä
 • Käyttötapauksien (use case) kuvaaminen
 • Integraatioita koskevat vaatimukset
 • Ei-toiminnallisten (laadullisten) vaatimusten määrittely
 • Vaatimusten kokoaminen ja hyödyntäminen kilpailutuksessa
 • Harjoitustehtäviä ja esimerkkejä
 • Kertaus ja yhteenveto ensimmäisestä koulutuspäivästä
16.00
Koulutuspäivä päättyy

2. päivä

08.30-09.00
Aamukahvi
09.00-12.00
Kilpailutusvaiheen toteutus
 • Tietojärjestelmähankintoihin soveltuvat hankintamenettelyt
 • Esimerkkejä projektin aikataulun ja vaiheistuksen suunnittelusta ja kilpailutusprosessin toteutuksesta
 • Tarjouspyyntöaineiston valmistelu (esimerkeissä ei käsitellä sähköisten kilpailutusjärjestelmien käyttöä, vaan keskitytään tarjouspyyntöaineiston sisältöön)
 • Tarjousten vertailu (esimerkeissä ei käsitellä sähköisten kilpailutusjärjestelmien käyttöä, vaan keskitytään tarjousvertailun periaatteisiin)
 • Ohjelmistotoimittajan näkökulma tarjouspyyntöön vastaamisessa
 • Esimerkkejä ja harjoitustehtäviä
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
Sopimuksen valmistelu ja sopimusehtojen käyttö

Vinkkejä sopimuksen valmisteluun ja JIT2015-sopimusehtojen käyttämiseen liittyen

14.30-16.00
Vinkkejä projektin käytännön työskentelyyn: määrittelyä, suunnittelua ja toteutusta
 • Esimerkkejä projektin kokoonpanosta
 • Vinkkejä ohjausryhmä- ja projektiryhmätyöskentelyyn
 • Toimitusprojektin riskien hallinta
 • Testauksen vastuunjako
 • Vastaanotto- ja hyväksymistestauksen hyvät käytännöt
 • Vinkkejä onnistunutta käyttöönottoa koskien
 • Kertaus ja yhteenveto toisesta koulutuspäivästä
16.00
Koulutuspäivä päättyy

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 5.10. asti Etuhinta 2.11. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 5.10. asti Etuhinta 2.11. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle:
ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Muut toteutukset:

Espoo | 13.-14.2.2019

Koulutuksesta sanottua:

  ”Kyllä, itse asiassa oli laajempikin kuin odotin. Tulin mukaan oppiakseni lisää vaatimusmäärittelyjen keräämisestä ja arviointikriteerien asettamisesta, lisäksi tuli paljon ihan projektinhallinnasta, valmisehdoista ja projektiroolituksista.”

  Koulutuksen osallistuja

Sijainti

Technopolis Oulu Peltola
Yrttipellontie 1,
90230 Oulu

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.