Älä sivuuta tietoturvallisuutta – salassa pidettävät tiedot eivät saa päätyä sivullisten käsiin!

Tietoturvallisuus on jatkuvasti kehittyvä toimintaympäristö, ja siitä onkin tullut yhä merkittävämpi osa organisaatioiden turvallisuutta. Teknologinen kehitys, lainsäädäntö ja hallintakeinot kehittyvät, puhumattakaan tietoturvallisuuteen kohdistuvista mahdollisista uhista.

Sotessa toiminta perustuu vahvasti tiedon hyödyntämiseen, jonka vuoksi tiedon saatavuudesta, käyttökelpoisuudesta sekä virheettömyydestä huolehtiminen on tärkeässä asemassa. Ajan tasalla pysyminen edellyttää tiedon jatkuvaa hallintaa ja seuraamista sekä toimenpiteiden kehittämistä.


Tietosuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa -koulutus käsittelee tietoturvallisuuden hallintaa ja kehittämistä sekä auttaa sinua ymmärtämään niiden tärkeyden organisaatioiden toiminnassa. Päivien aikana käydään läpi ajankohtaiset tietoturvavaatimukset sekä syvennytään siihen, mitä uhkia ja riskejä sosiaali- ja terveydenhuollon muutokseen ja digitalisaatioon liittyy.

Sovella oppimaasi helposti käytännön toimintaan! Koulutuksessa hyödynnetään julkisista lähteistä saatuja esimerkkitapauksia ja käytännön harjoituksia, jotta saat mahdollisimman konkreettisen kuvan käsiteltävästä aiheesta. Sinulla on mahdollisuus käydä koulutuksen aikana läpi oman organisaation haastellista tietoturva-asiaa. Lisätietoja ilmoittautumisen yhteydessä.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu sekä tietoturvan ammattilaisille että organisaation hallinnosta, kehittämisestä ja hankinnoista vastaaville tahoille, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon johtajajille ja esimiehille sekä uusien organisaatioiden kuten maakuntien toimintaa suunnitteleville henkilöille. Lisäksi niille, joiden työnkuvaan kuuluu tietoturvallisuuden jonkin osa-alueen kehittäminen.


Tietoturva-asiat koskevat meitä kaikkia – ota haltuun tietoturvallisuuden hallinnan ja johtamisen tietopaketti!

 

Koulutuksen päiväohjelma

Ohjelmaan sisältyy 2 kahvitaukoa / koulutuspäivä sopivissa väleissä.

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Johdatus tietoturvallisuuteen
 • Mitä tietoturvalla tarkoitetaan?
 • Mitä yhteistä on tietoturvallisuudella, tietosuojalla ja kyberturvallisuudella?
 • Entä tietoturvalla, potilasturvallisuudella ja laadulla?
 • Miten tietojärjestelmien käytettävyys liittyy tietoturvallisuuteen?
 • Tietoturvallisuuden tavoitteet, johtaminen ja onnistumisen edellytykset
10.30-10.45
Kahvitauko
10.45-12.00
Tietoturvallisuuden tavoitteet ja johtaminen
 • Kenen vastuulla tietoturvallisuuden johtaminen ja kehittäminen on?
 • Mitkä ovat tietoturvallisuuden olennaiset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa?
 • Mitä uusi tiedonhallintalaki tuo tullessaan?
 • Mitä muita tavoitteita toimintaympäristö voi asettaa?
 • Mitä tietoturvallisuustoimenpiteillä tarkoitetaan?
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.30
Tietoturvallisuustoimenpiteiden kohteet
 • Mitä asioita tietoturvallisuustoimenpiteillä itse asiassa suojataan?
 • Mitkä ovat ydintoiminnan edellytykset?
 • Miksi eri osa-alueiden vastuuhenkilöiden tunnistaminen on tärkeää

HARJOITUS: Suojattavien kohteiden kartoittaminen

14.30-14.45
Kahvitauko
14.45-15.30
Mahdollisia tietoturvallisuustoimenpiteitä
 • Perehtyminen mahdollisiin toimenpiteisiin
 • Tekniset, hallinnolliset ja henkilöstöhallinnolliset toimenpiteet
 • Mitkä ovat organisaation eri osien vastuut?
 • Miten riskienhallinta auttaa toimenpiteiden suunnittelussa ja valinnassa?
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä

2. päivä

8.30
Aamukahvi
9.00-10.30
Riskienhallinta – Osa 1
 • Mitä riskejä tietoturvallisuuteen kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollossa?
 • Kuinka riskejä seurataan?
 • Miten riskien todennäköisyyttä voidaan arvioida?
 • Miten riskit luokitellaan?
10.30-10.45
Kahvitauko
10.45-12.00
Riskienhallinta – Osa 2

HARJOITUS: Tietoturvallisuustoimenpiteiden suunnittelu riskien arvioinnin perusteella

12.00-13.00
Lounas
13.00-14.30
Tietoturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta
 • Miksi suunniteltujen toimenpiteiden seuraaminen ja tulosten dokumentointi on tärkeää?
 • Mitä asioita kannattaa huomioida, jotta seuranta onnistuu?
 • Minkälaisia haasteita liittyy hankintoihin ja sopimushallintaan?
14.30-14.45
Kahvitauko
14.45-15.30
Riskienhallinta – Osa 3

HARJOITUS: Mitkä asiat voivat vaikeuttaa koulutuksessa opittujen tietojen ja taitojen hyödyntämistä käytännössä ja mitä asialle voi tehdä?

15.30-16.00
Yhteenveto

Pidämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 23.11. asti Etuhinta 21.12. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 23.11. asti Etuhinta 21.12. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle:
ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A,
02150 Espoo

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.