Ilman hyviä vuorovaikutustaitoja on mahdotonta johtaa tuloksellisesti.

Suomalaisjohtajien keskeisiä kehittämiskohteita ovat alaisten innostaminen, keskustelun lisääminen, itseohjautuvuuden tukeminen ja rohkeampi ajattelu. Näihin tarvitaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, joissa piilee valtava potentiaali.

Vaikuttava viestintä & vuorovaikutus -koulutuksessa opit tulevaisuuden esimiehen tarvitsemia metataitoja, jotka kantavat pitkälle. Lukuisten harjoitusten myötä uusien vuorovaikutusmallien käytöstä tulee sinulle luontevaa, ja se näkyy suoraan johtamistyön vaikuttavuudessa. Koulutuksessa luot katsauksen työelämään ja johtamiseen nyt ja tulevaisuudessa. Pureudut siihen, miten viestit mahdollisimman vaikuttavasti ja tuloksekkaasti, läsnäolevasti ja kuunnellen, myös diginä, etänä ja kiireessä.

Saat erinomaiset eväät haastavien tilanteiden kohtaamiseen esimiestyössä ja harjoittelet erilaisia coaching-tekniikoita, opit motivoimaan ja innostamaan toisia ja harjoittelet palautteenanto- ja palautteen vastaanottotaitoja. Jokainen osallistuja pysähtyy tiedostamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa viestijänä, laatii itselleen kehittymissuunnitelman ja saa ryhmästä sparrauskumppanin, jonka kanssa jatkaa koulutuksen jälkeen.

Koulutuksessa käsitellään viestintää ja vuorovaikutusta nimenomaan esimiestyön näkökulmasta konkreettisesti ja työelämälähtöisesti. Harjoitukset antavat valmiuden tarkastella omaa viestintää ja vuorovaikutusta ei pelkästään työelämässä vaan koko ihmiselämässä. Tule sellaisena kuin olet, taitoinesi ja puutteinesi, ja lähde uusin, tuorein ajatuksin ja voimaantuneena takaisin arkeen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu erityisesti esimies- ja johtotehtävissä toimiville. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot eivät ole alasidonnaisia, vaan niitä voi hyödyntää kaikessa vuorovaikutuksessa. Vaikka koulutus on kohdennettu esimies- ja johtotehtävissä työskenteleville, nämä taidot hyödyllisiä kaikille, kuten asiantuntijoille, toimihenkilöille ja tulevaisuuden johtajille.

 

Koulutuksen päiväohjelma

1. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Virittäytyminen tälle ja tulevalle
 • Mindfulness-harjoitus – virittäydytään vastaanottavaiseen tilaan
 • Johtaminen ja esimiestyö nyt ja tulevaisuudessa (alustus + keskustelut)
 • Miksi hyvä johtaja on hyvä viestijä (vuorovaikutuksellinen läpikäynti)
10.30
Kahvitauko
10.45-12.00
Vaikuttavan viestinnän resepti (alustus + harjoituksia)
 • Tavoite: minkä haluat muuttuvan?
 • Tunne tarttuu: oma tunnetila ja siihen vaikuttaminen
 • Kanava auki pääviestille
12.00-13.00
Lounas

Marko Kesti

13.00-14.15
Läsnäolon ja kuuntelun taito
 • Kehollisuus viestinnässä (alustus + harjoituksia)
 • Läsnäolon taito (alustus + harjoituksia)
 • Kuunteletko? (harjoituksia)
14.15
Kahvitauko
14.30-15.30
Minä viestijänä - Osa 1
 • Mitä viestin ympärilleni (pariharjoituksia)
 • Tunnen itseni – vahvuuteni ja heikkouteni (yksilötyöskentely)
 • Kehittymissuunnitelman laatiminen ja sparrauskumppani jokaiselle
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä

2. päivä

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-10.30
Viestinnän työkalupakki modernille johtajalle
 • Menestyksekäs strategiaviestintä edellyttää hyviä strategioita (alustus + keskustelut)
 • Valmentava (coachaava) vuorovaikutus (alustus + pariharjoituksia)
 • Onnistunut viestintä etänä, diginä ja kiireessä (alustus + keskustelut + koonti)
10.30
Kahvitauko
10.45-12.00
Esimiestyön haastavat tilanteet
 • Valmistaudu mutta ole hereillä – tilannetaju taitona (alustus + keskustelut)
 • Sama on kaikille sama eri tavalla – yksilöllisyys viestinnässä (alustus + keskustelut)
 • Esimerkkejä haastavista vuorovaikutustilanteista ja parhaat vinkit (ryhmäkeskustelut + koonti)
12.00-13.00
Lounas
13.00-14.15
Innosta tai kuole
 • Valta, arvostus ja luottamus (alustus + keskustelut)
 • Ihmisten motivoinnin ja innostamisen kulmakivet (alustus + keskustelut)
 • Hengen luominen ja ylläpito erityyppisissä organisaatioissa ja työtehtävissä (ryhmäkeskustelut + koonti)
14.15
Kahvitauko
14.30-15.30
Minä viestijänä - Osa 2
 • Näkökulmia rakentavaan palautteenantoon ja -saamiseen (alustus)
 • Viestijänä kehittyminen (harjoittelu pareittain / ryhmissä)
 • Oman kehittymissuunnitelman päivitys ja seuraavien askelten määritys (yksilöharjoitus)
15.30-16.00
Yhteenveto päivästä

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Koulutuksen hinta

Julkinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 11.10. asti Etuhinta 8.11. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 695 € 745 € 795 €
Yksityinen sektori
Kokonaisuus Etuhinta 11.10 asti Etuhinta 8.11. asti Normaalihinta
Koko tapahtuma 845 € 895 € 945 €

Ota kollegasi mukaan! Kysy ryhmätarjousta yli 3 hengen seurueelle: ryhmatarjous@professio.fi

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Tapahtumamaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittaudu tästä

Sijainti

Keilaranta 1 Business Park
Keilaranta 1 A,
02150 Espoo

Näin pääset paikalle – lisätietoja täältä.

Katso erikoishintaiset majoitusvaihtoehdot tästä.